Byråkratin stoppar företagens kreativitet

Anders Andersson

Publicerades: 30 mars, 2009

Byråkratin hindrar kreativa idéer. Det visar entreprenörsforskaren  Fredrik Svensson i en avhandling.

 I avhandlingen, som lagts fram vid Mittuniversitetet, har han undersökt hur svenska småföretagare i allmänhet upplever byråkratin i Sverige.

 Han har då märkt att det är en stor skillnad mellan hur olika företagsgrupper upplever byråkratin. De som jobbar med att utveckla nya idéer och kallar sig själva för kreativa entreprenörer upplever byråkratin som ett mycket större hinder än andra.

 Nästan hälften av dem som finns i den gruppen menar att byråkratin hindrar dem i deras arbete.

 -Det är anmärkningsvärt, eftersom det är de som finns i denna grupp som i störst utsträckning bidrar till samhällsutvecklingen. Därmed finns det risk att samhället i förlängningen påverkas av dessa negativa aspekter av byråkratin, säger Fredrik Svensson, till tidningen Entré, som ges ut av Institutet för entreprenörskap- och småföretagarforskning.  

 Han menar att motmedlet inte är att montera ned byråkratin.

 -Man måste skilja på ”good law” och ”bad law”. Entreprenörer är beroende av att det finns bra skydd för ägande och ett effektivt skattesystem, säger han.

 Han menar att den ideala situationen för entreprenörer är ett samhälle med fungerande bra lagar och så lite som möjligt av lagar som upplevs som onödiga och destruktiva.