Därför är Skåne-företagare mer kreativa än andra

Camilla Björkman

Publicerades: 22 februari, 2010

Två nya undersökningar visar hur bra svenska företag är på att vara innovativa och kreativa. Bäst i Sverige är företagen i Malmö-regionen. Läs här om deras framgångsfaktorer.

Företagen i Malmö-regionen är mer aktiva än företagen i Stockholm, Göteborg och övriga landet när det gäller att utveckla nya produkter och tjänster. Det visar en undersökning av revisionsbolaget Grant Thornton som studerat hur 450 svenska företag förbereder sig för bättre tider.

Undersökningar visar att företagen i Malmö-regionen även är bäst på att hitta nya marknader och etablera sig på nya ställen geografiskt. Även när det gäller att kompetensutveckla den egna personalen ligger de i framkant jämfört med resten av Sverige.

Några orsaker till de bra siffrorna, menar företaget som gjort studien, kan vara:

  • Brobyggnaden: Regionen har haft en positiv utveckling efter Öresundsbrons tillkomst.
  • Läget: Det är lättare att etablera sig på kontinenten här än det är för andra företag längre norrut i Sverige.
  • Kunskapen: Det finns många kunskapsintensiva tjänsteföretag här, vilket kan göra att de tar tillvara på fler affärsmöjligheter.
  • Personalen: De har hög kompetensutveckling av den egna personalen.

Samtidigt visar en annan ny undersökning att svenska företag är bäst i Norden när det gäller de anställdas och chefers syn på vikten av innovation. Studien kommer från det danska konsultbolaget Innovation Inside. Av de tillfrågade svenskarna anser 59 procent att det är mycket viktigt att vara innovativ och kreativ på jobbet.

Men även om siffrorna låter bra är det inte alls en lika stor del som lever upp till sina åsikter. Bara 27 procent säger att de själva är mycket innovativa och kreativa på jobbet.