Nu ska du lättare kunna sälja till kommunerna

Anders Andersson

Publicerades: 31 mars, 2009

Äntligen vill Konkurrensverket underlätta för småföretagen att jobba och sälja åt kommuner och landsting.  Reglerna för offentlig upphandling ska förenklas.

Konkurrensverket lägger nu fram flera konkreta förslag på hur konkurrensen kan bli bättre.

Utredarna har kommit fram till många faktorer som hindrar en effektiv konkurrens ? otydliga spelregler för företag, monopol som fortfarande finns kvar, svårighet för företag att komma in som utmanare på etablerade marknader, ineffektiv tillsyn och bristande tillgång till konsumentinformation.

Förslagen i rapporten omfattar en rad olika frågor ? exempelvis hur det ska bli lättare att byta bank och hur  myndigheter inte ska konkurrera med privata företag.

En viktig del i förslaget handlar om hur småföretag ska få det lättare att vinna  mot de stora företagen i kampen om offentliga  upphandlingar

– Det måste bli lättare än i dag att som företagare komma in och utmana befintliga företag. Fler företag, särskilt små och medelstora, måste kunna vara med i offentliga upphandlingar. Samtidigt är det viktigt att det sker på lika villkor. Ingen får missgynnas, säger generaldirektör Dan Sjöblom på Konkurrensverket.

På dessa punkter ska nu upphandlingsreglerna förändras:

  • Förenkla upphandlingsreglerna.
  • Effektivisera den statliga inköpssamordningen.
  •  Koncentrera upphandlingsmål till färre domstolar.
  •  Förenkla för leverantörerna att lämna anbud.
  •  Lagreglera tjänstekoncessioner.
  •   Förläng och förtydliga klagotiden i upphandlingsmål.
  •   Låt det framgå av bolagsordningen om ett statligt bolag är en upphandlande myndighet.
  •   Påskynda införandet av elektronisk upphandling.
  • Utforma tydligare riktlinjer för miljöhänsyn och sociala hänsyn.

I Driva Eget nummer  4/2008 fanns en stor artikel om hur småföretagare bäst  gör för att vinna upphandling. Läs här en del av den artikeln.