Köpeavtal för överlåtelse av verksamhet

Ska man köpa eller sälja en verksamhet finns det två olika varianter – att antingen sälja aktierna eller att sälja själva inkråmet, vilket betyder att mans säljer företagets tillgångar. Här kan du ladda ned ett köpeavtal för överlåtelse av verksamhet.

Tillgångarna kan vara till exempel varulager, fordringar, inventarier och så vidare. Denna avtalsmall är framtagen i samarbete med Brormans Jurister för dig som är medlem.

Vill