Bröllopstider! Detta händer med bolaget om du gifter dig

Ebba Arnborg

Publicerades: 11 juni, 2024
Foto av: AdobeStock

Handen på hjärtat, vet du svaret på vad som händer med ditt företag om du gifter dig, och vid en skilsmässa eller separation? Se upp så att du inte riskerar att förlora inkomster som du har räknat med i framtiden (inklusive pension!). Vi guidar dig.

Planerar ni bröllop och ett nytt liv tillsammans? Härligt! Men samtidigt som du firar kärleken är det också viktigt att tänka på vad som händer med bolaget om du gifter dig, och vid en eventuell skilsmässa eller separation. Det kan nämligen påverka din framtida inkomst och även pension.

Vi har svaren som hjälper dig att navigera genom dessa frågor, så att du kan ta det stora steget smidigt och säkert. Att vara förberedd kan hjälpa dig att skydda ditt företag och din ekonomiska framtid. Så att du kan fokusera på det som är viktigast – din kärlek och din framgångsrika företagsresa!

Detta händer med bolaget om du gifter dig

Blir min make/maka ägare till halva min bolag när vi gifter oss?

Nej, din make/maka blir inte automatiskt ägare till ditt bolag när ni gifter er. Efter bröllopet fortsätter ni att äga era egna tillhörigheter och är ansvariga för era egna ekonomiska åtaganden som tidigare.

Däremot om du skulle gå bort ärver din make/maka din kvarlåtenskap i första hand och om ni skiljer er har din make/maka rätt till hälften av din egendom, detta är inklusive aktier i ett aktiebolag eller tillgångar i en enskild firma och gäller även om du är delägare ihop med andra och även om du har byggt upp ditt bolag helt på egen hand.

Hur påverkas mitt företag om jag skiljer mig?

Vid en skilsmässa måste alla tillgångar som inte är klassificerade som enskild egendom delas lika mellan er. Detta innefattar även aktier i ett aktiebolag och tillgångar i en enskild firma, oavsett om du är ensam ägare eller delägare.

Det spelar ingen roll om du startat bolaget innan du gifte dig, satsat allt kapital eller driver bolaget själv. Företaget måste värderas och värdet av det ska sedan delas lika mellan makarna.

För att kunna fortsätta driva ditt företag kanske du då måste köpa ut din före detta partner. Det kan innebära att du behöver ta ett lån, skapa en avbetalningsplan eller sälja en del av företaget. Eller driva det ihop med din förre detta make/maka…

Vad kan jag göra innan jag gifter mig, för att skydda mitt företag?

Du kan ta kontroll över vad som händer med bolaget om du gifter dig genom att upprätta ett äktenskapsförord innan du gifter dig eller startar ditt företag.

  • Driver du ett aktiebolag? Då kan du avtala att bolagets aktier inte ska ingå i en framtida bodelning.
  • Har du en enskild firma? Då kan du antingen skriva att själva verksamheten ska göras till enskild egendom. Eller så kan du göra en total egendomsskillnad. Det betyder att allt som står i ditt namn är din enskilda egendom.

Äktenskapsförordet måste vara undertecknat av båda parter, daterat och registrerat hos Skatteverket. Det kan upphävas eller ändras när som helst. Se till att ni förstår följderna med avtalet, och även hur det påverkar om du eller din maka/make dör. Stäm gärna av innehållet med en jurist så att avtalet får avsedd effekt.

Här kan du ladda ner en gratis mall för äktenskapsförord

Vad kan jag göra om jag redan är gift, för att skydda mitt företag vid en skilsmässa?

Du kan upprätta ett äktenskapsförord även efter att du gift dig. Se mer i svaret ovan. Detta kan kräva en öppen och ärlig diskussion med din partner, men också vara kritiskt för att säkra både ditt företags och din personliga ekonomiska framtid.

Här kan du ladda ner en gratis mall för äktenskapsförord

Vad händer med mitt företag vid en skilsmässa om vi är flera delägare?

Är ditt ägande i företaget inte skyddat av ett äktenskapsförord kommer dina aktier eller andelar att ingå i bodelningen. Detta kan potentiellt leda till att din före detta make/maka blir delägare i företaget.

Därför är det bra om man som delägare upprättar ett aktieägaravtal, så att det blir tydligt vad som händer med bolaget om du gifter dig eller din företagspartner. Detta bör innehålla bestämmelser för hur aktier får överlåtas och vad som händer om en delägare skiljer sig. Ett aktieägaravtal kan till exempel kräva att delägare har äktenskapsförord. Det kan också ge de andra delägarna rätt att förköpa aktierna vid personliga händelser som skilsmässa.

Missa inte att ta del av vårt utbud av mallar & avtal som förenklar din vardag som företagare. Här kan du ladda ner avtal och mallar.

Hur påverkas min pension om jag skiljer mig som företagare?

Den allmänna pensionen ingår inte i bodelningen eftersom den är personlig, den förblir enbart din även efter en skilsmässa.

Privat pensionssparande, som är vanligt bland egenföretagare, ingår dock i bodelningen. Detta kan ha stor påverkan på din framtida ekonomiska planering.

Tjänstepensionen för egenföretagare ingår i bodelningen om du som företagare kontrollerar och äger din pensionsförsäkring. Detta skiljer sig från anställda, där tjänstepensionen ofta inte ingår i bodelningen eftersom arbetsgivaren äger försäkringen. Denna skillnad kan göra bodelningen ekonomiskt mer betungande för egenföretagare.

Det är viktigt att överväga juridiska åtgärder, såsom äktenskapsförord, för att skydda ditt pensionssparande vid en skilsmässa.

Här kan du ladda ner en gratis mall för äktenskapsförord

Vad händer med mitt företag om jag separerar från min sambo utan att vara gift?

Om du och din partner inte är gifta utan sambos, och väljer att gå skilda vägar, så regleras situationen av sambolagen. Endast gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning räknas som samboegendom.

Ett företag, oavsett om det är ett aktiebolag eller en enskild firma, påverkas alltså inte av sambolagen – om det inte explicit förvärvats för gemensam användning.

Läs också: Missa inte att ta del av vårt utbud av mallar & avtal som förenklar din vardag som företagare. Här kan du ladda ner avtal och mallar.