60 procent har inget kollektivavtal

Camilla Björkman

Publicerades: 4 april, 2011

Nästan 60 procent av Sveriges småföretagare är utan kollektivavtal och de blir fler. Det visar en ny rapport från Företagarna. ”Det är för krångligt” säger Anders Fogelberg på Företagarna.

Det blir alltmer vanligt att småföretag inte tecknar avtal med facket. Ju mindre företagen är med färre anställda, desto mer vanligt är det att de inte har ett kollektivavtal.

– Det beror inte på att småföretagarna vill ge sämre villkor. Den viktigaste orsaken är att det är för krångligt, säger Anders Fogelberg på Företagarna, till DN.

Av företagen med högst fyra anställda saknar 67 procent kollektivavtal. Siffran sjunker ju fler anställda man har: bland företagen med 20-49 anställda är 13 procent utan avtal.

– Kollektivavtalen är utformade efter de stora företagens villkor. Ska fler småföretagare teckna avtal måste man hitta former som är flexibla och passar de mindre företagen. Men framför allt måste det vara frivilligt, säger Anders Fogelberg till DN.

De företag som har kollektivavtal ställer sig dock positiva till det, och menar att det kan vara enklare att ha ett avtal som gäller alla. I norra Sverige är det mer vanligt medan i Stockholms län är det mest ovanligt att teckna avtal.