<![CDATA[Pontus Braunerhjelm uttalar sig om rapporten Entreprenörskap i Sverige.]]>

Allt fler kvinnor och äldre startar företag

Samuel Karlsson

Publicerades: 8 juni, 2017

Allt fler startar företag i Sverige och utvecklingen drivs av kvinnor och äldre. Det visar en helt färsk rapport som presenterades idag. Det är sjunde året i rad som Entreprenörskapsforum tar tempen på företagandet med rapporten Entreprenörskap i Sverige. Den visar på flera tydliga trender som lyfter fram förutsättningarna för entreprenörerna i vårt land. – Företagandet ökar och utvecklingen drivs av kvinnor. Vilket är lite överraskande. Men också att det finns en stor andel äldre som väljer att starta företag. En annan viktig insikt är att de som startar en verksamhet idag ofta har tidigare erfarenhet av att ha varit företagare, säger Pontus Braunerhjelm som även är professor på KTH I rapporten framgår det att vi svenskar är mycket positiva till möjligheterna att starta ett företag. Hela 80 procent anser att det finns goda möjligheter till entreprenörskap. Det överstiger med råga jämförbara länder. Sverige ligger exempelvis 20 procent över USA och övriga länder i Norden. Samtidigt minskar antalet individer som verkligen planerar att starta företag i vårt land. Även de som anser att de har kunskap och förmåga att starta och driva företag minskar och allt fler svenskar, hela 40 procent, hävdar att rädslan för att misslyckas hindrar dem från att våga ta steget och starta eget. – Här behöver vi få till en förändring i regelverket. Det måste bli enklare även för mindre företag att få en andra chans och genomgå rekonstruktion. Skillnaderna måste också minska mellan att driva eget och vara anställd. Det behövs ett bättre skyddsnät även för företagare, fortsätter han. En annan slutsats som presenteras i rapporten är att många företagare är tveksamma att anställa. Det finns goda förutsättningar för att starta idag men många ser problem när det gäller att skala upp verksamheten. Endast åtta procent hävdar att de kommer öka antalet anställda med 20 personer eller fler den närmaste femårsperioden. Det är en låg siffra i jämförelse med likvärdiga länder och även när det gäller andelen som förväntar sig anställa fler än fem personer hamnar Sverige långt ner i rankingen, på plats 50 av de totalt 65 länder som det finns data för. Bland de Europiska länderna ligger bara Spanien och Grekland bakom oss. – Här behövs det politiska initiativ för att få till en attitydförändring. Det krävs bättre alternativ för personaloptionssystem och även bättre kompetensförsörjning för att fler företagare ska våga anställa, säger Pontus Braunerhjelm.]]>