<![CDATA[]]>

Andreas Carlson (KD): ”Halvera sjuklöneansvaret”

Redaktionen

Publicerades: 12 september, 2014

”Det ska inte vara ett halvt adoptivförfarande att anställa en medarbetare.” Det skriver Kristdemokraternas Andreas Carlson i ett debattinlägg på driva-eget.se.

Kristdemokraterna är småföretagarnas parti. Vi vill riva hindren för framtidens jobb i Sverige. Det största hindret är krångliga förutsättningslösa villkor för små företagare. Idag skapas fyra av fem jobb inom växande små företag. De små företagens röster har beklagligt nog inte hörts lika högt, och de har många gånger hamnat i kläm. Lagstiftning, skatter, krångel och byråkrati har allt för sällan anpassats med deras förutsättningar för ögonen.

Vi går till val på att de små företagen, där majoriteten av nya jobb tillkommer, ska ha ett gynnsamt läge för att förverkliga sina idéer. Vi är därför genuint oroade över de rödgrönas vilja att höja skatter på ett sätt som skulle lägga krokben för företagandet.

Kristdemokraterna går till val på en reforminriktad näringspolitik som bygger på en förståelse för dessa frågors betydelse. Vi vill göra det lättare att vara företagare och föreslår bland annat:

  • Förenklade skattereglerna för fåmansbolag. Ägare i fåmansbolag måste vid beskattning tillämpa särskilda regler som syftar till att förhindra att högbeskattade tjänsteinkomster omvandlas till lågbeskattade kapitalinkomster. Det är rätt och rimligt men regelsystemet har fortfarande stora negativa konsekvenser. Vi vill se över regelverket i grunden. Utgångspunkten måste vara att de små fåmansbolagen ska ha enklare, inte mer komplicerade skatteregler än större företag.
  • Gör om systemet för sjuklöneansvaret för företagare. Det ska inte vara ett halvt adoptivförfarande att anställa en medarbetare. Riskpremien för att anställa reduceras i det förslag vi presenterat för halverat sjuklöneansvar till hösten – om vi som Allians får fortsatt förtroende i valet.
  • Stärk det juridiska skyddet för småföretagare. Kristdemokraterna vill försvåra identitetsförfalskningar som används för bolagsplundring eller bolagskapning. Vi vill också införa obligatorisk legitimationskontroll vid ändring av person- eller företagsuppgifter hos Skatte- och Bolagsverket.
  • Förbättra tillgången till kapital för växande företag. Kristdemokraterna har tillsammans med alliansregeringen genomfört en rad åtgärder för att stärka tillgången till kapital och gynna etableringar i Sverige. Huvudsakligen ska privat kapital riskeras när företag startas och utvecklas, men behov finns också av statliga marknadskompletterande insatser.
  • Vi vill också ändra på skattereglerna när ett företag överlåts inom familjen. I dag kan skatten bli dubbelt så hög än för den som säljer företaget till en extern part. Det är en fråga vi fått gehör för i Alliansen och den finns nu med i det gemensamma alliansmanifestet. Kristdemokraternas familjeperspektiv behövs också inte näringspolitiken.

Valet i höst kommer att stå mellan ett företagsvänligt alternativ mot en splittrad vänsteropposition som bland annat vill begränsa eller avskaffa RUT, chockhöja skatten för att anställa unga och dubbla restaurangmomsen. Dessa återställare skulle kosta Sverige tiotusentals förlorade jobb. Arbetslinjen har tjänat Sverige väl. För att nå målet om fem miljoner i jobb 2020 är det hög tid att addera en företagarlinje och höja reformtakten.

Kristdemokraterna och Alliansen söker istället mandat för fler växande företag och riktiga jobb.

Andreas Carlson (KD), Riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson