<![CDATA[]]>

Både glada och dystra sidor för företagarna

Camilla Björkman

Publicerades: 29 januari, 2010

Konjunkturen fortsätter att peka uppåt och företagen ser positivt på framtiden. Men allt ser inte lika glatt ut: Antalet jobb i företagen kommer att minska i år. Det visar ett antal nya rapporter som släpptes idag.

Först ut var Barometerindikatorn, som visar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget. Den steg med cirka två enheter mellan december och januari och slutade på 103,4. Det är den högsta siffran sedan mars 2008.

Konfidensindikatorn för näringslivet steg 15 enheter mellan tredje och fjärde kvartalet 2009. Det är en ökning med nästan 40 enheter sedan bottennoteringen under första kvartalet 2009. Nu ligger den klart över det historiska genomsnittet.

Men på jobbfronten ser läget inte lika glatt ut. Enligt Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökning uppgick antal arbetslösa till 417 000 i december. Jämfört med december året innan är det en ökning med 108 000 personer. Den relativa arbetslösheten var 8,6 procent, vilket är en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med december 2008.

Tyvärr ser det ut att bli ännu värre i år. Enligt Teknikföretagens rapport som presenterades idag kommer antal jobb i företagen att minska i år.

– Konjunkturbilden är ju fortfarande den att det mer är förväntningarna på en uppgång som ökat, medan tillgänglig statistik på produktionen visar att företagen fortfarande är kvar i botten. Att jobben då dröjer är knappast förvånande, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Rapporten visar att det finns flera samverkande faktorer som talar för att antalet anställda minskar. Bland annat finns en regelmässig eftersläpning mellan konjunktur och sysselsättning på ungefär ett halvt till ett år.

Den lilla ljusglimten är att efterfrågetrycket vänt uppåt för de riktigt stora teknikföretagen. Däremot ser den samlade effekten på sysselsättningen ut att dröja eftersom samma sak inte alls gäller för de mindre och små företagen. Dessutom: resursutnyttjandet är extremt lågt och gör att stora resurser inte kan utnyttjas förrän det finns fler anställda. Det i sig kan leda till nedläggningar.