<![CDATA[]]>

Nu smäller det, småföretagare!

Camilla Björkman

Publicerades: 28 april, 2010

Nu vänder det på riktigt för Sveriges småföretagare. Sju av tio tycker att de har goda möjligheter att expandera, sex av tio att lönsamheten är bra. Dessutom planerar var fjärde att nyanställa.

– Botten har helt klart passerats för småföretagen. Nu pekar konjunkturen uppåt och företagen är väldigt optimistiska inför framtiden, säger Lars Jagrén, chefsekonom på Företagarna.

Företagarnas och Swedbank har precis genomfört sin årliga Företagsbarometer, där 4 325 företag med 1-49 anställda har deltagit. Undersökningen visar att sju av tio företagare tycker att de har goda möjligheter att expandera, sex av tio att den nuvarande lönsamheten är normal eller högre än normal. Var fjärde planerar dessutom att nyanställa.

Även för nya företaget ser läget ljust ut. Innan året är slut kan nära 60 000 nya företag ha startats i landet, en ökning med 9,5 procent jämfört med i fjol. Det visar en prognos som tagits fram av programföretaget Visma Spcs.

– Det här är goda nyheter både för landet och för det framtida företagandet. Om prognosen håller innebär det att nyföretagandet kommer upp i nivå med utvecklingen före finanskrisen, säger företagets vd Rolf Dahlberg.

Vismas diagram över nya företag. Den röda, prickade linjen gäller 2010.