Fler startar eget – men fortfarande rekordfå

Camilla Björkman

Publicerades: 5 februari, 2010

I januari ökade antalet nya företag med 11 procent jämfört med året innan. Även i december ökade nyföretagandet. Men sett över hela året var nivån 2009 rekordlåg – lika låg som för tio år sedan.

Driva Eget har tidigare rapporterat om att fler startar företag. Nu ser trenden ut att hålla i sig. Antalet nya företag ökade i januari med 11 procent till 5 935, jämfört med året innan. Detta enligt Visma som har gått igenom Bolagsverkets statistik. Jämfört med december var ökningen 19 procent.

Tyvärr räcker det inte för att vända om totalt. Under 2009 minskade nyföretagandet med 8,3 procent. Det var bara 54 619 företag i landet som nyregistrerades jämfört med 59 548 under 2008.

– Lågkonjunkturen har satt sin tydliga prägel på nyföretagandet under 2009, konstaterar Harry Goldman, Verkställande ledamot, Jobs and Society NyföretagarCentrum. Även om vi under flera år före nedgången som började för två år sedan såg ett ökat nyföretagande, är vi nu faktiskt nere på samma låga nivå som för tio år sedan.

Men han spår ändå ett positivt, nytt år för småföretagarna:
– Vi upplever ett större tryck än någonsin på våra NyföretagarCentrum i hela landet, säger Harry Goldman. Utvecklingen har vänt och vi räknar med att 2010 blir ett positivt år för nyföretagandet i Sverige.