Nu vill företagarna anställa

Camilla Björkman

Publicerades: 13 april, 2010

Tre av tio småföretagare kommer att nyanställa under 2010 och ännu fler tror att lönsamheten ökar i år. Var tredje företagare tror också att det blir lättare att låna. Men många tycker fortfarande att bankerna inte stöttar dem tillräckligt.

Nu lättar det för småföretagarna. Tre av tio kommer med största sannolikhet att nyanställa under 2010 och nästan hälften tror att lönsamheten kommer att öka i år. Det visar Företagarförbundets årliga vårundersökning där förbundet tar tempen på Småföretagarsverige.

– Vi ser en stor skillnad i framtidstro i dag jämfört med för ett år sedan. Nu vill många satsa och nästan häften tror på en starkare lönsamhet. Att flera kan tänka sig att anställa är ytterligare ett bevis på att många jobb skapas hos just småföretagen, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Men för att fler småföretagarna ska våga anställa vill de att arbetsgivaravgifterna sänks, visar samma undersökning. Det är en av de viktigaste frågorna när Sveriges nästan 900 000 småföretagare ska välja parti i höstens val. En förändring av sjuklöneansvaret och en modernisering av LAS står också högt på småföretagarnas agenda.

Samtidigt tror en av tre svenska företag att det blir lättare att låna pengar i år, enligt en ny undersökning från Grant Thornton. Men företagen tycker ändå att långivarna är mindre tillmötesgående än tidigare. Förra året ansåg hela 71 procent att långivarna var tillmötesgående och stöttande mot företaget. I år tycker bara 65 procent samma sak.