<![CDATA[]]>

Nu blir det lättare att få betalt

Camilla Björkman

Publicerades: 18 mars, 2010

Efter krisen blir det nu lättare för dig att få betalt. Under februari minskade antalet betalningsförelägganden med 3,5 procent. Dessutom minskar antalet konkurser kraftigt. Men det finns några hot att se upp med inför våren.

Nu minskar både antal betalningsförelägganden och konkurser i Sverige, vilket betyder att fler kan betala för sig.

Antal betalningsförelägganden minskade i februari med 3,5 procent i Sverige, jämfört med samma period förra året. Att minskningen inte var större beror på att några län kraftigt drog upp snittet. I Stockholm, Uppsala, Halland, Västmanland och på Gotland ökar fortfarande antalet betalningsförelägganden.

– Vi ser en liten minskning i riket som helhet jämfört med förra årets siffror, men då ska man komma ihåg att 2009 var ett dystert år med mycket höga nivåer. Om vi jämför med februari 2008 så har antalet faktiskt ökat med 50 procent, säger Harald Stjerna, ansvarig för Synas konjunkturbarometer.

Samtidigt minskar antal konkurser kraftigt. Sammanlagt under januari och februari har 962 företag gått i konkurs, vilket är en nedgång med 18 procent. Mest positivt ser det ut för detaljhandeln och bland privata tjänsteföretag.

– Inledningen på året har varit positiv för de flesta svenska företagen. Lågkonjunkturen börjar så sakteliga släppa sitt grepp om svenskt näringsliv och detta avspeglar sig nu i färre konkurser, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.

Men inför våren och sommaren ser läget mer osäkert ut, trots en stark start på året. Roland Sigbladh nämner främst tre saker som kan påverka ekonomin för bland annat småföretagare:

  1. I vår ska cirka 5 000 företag börja betala de skatte- och avgiftsuppskov som de fick förra vintern. Detta kan försätta många företag i rejäl knipa om de inte hunnit förstärka sin ekonomi under hösten och vintern.
  2. En andra dipp i konjunkturen skulle kunna ändra på förutsättningarna i ett slag. Det handlar främst om påverkan från utlandet, då den svenska ekonomin är stabil.
  3. Den starka privatkonsumtionen kan avta på grund av exempelvis räntehöjningar, vilket kan få en betydande effekter för många branscher.