<![CDATA[]]>

Vårrus för nyföretagarna

Camilla Björkman

Publicerades: 6 april, 2010

Nu startar alltfler nya företag. Under årets tre första månader startades 16 518 nya företag – en ökning med 9,3 procent jämfört med samma period förra året. Men alla företagare har ett glatt år att se fram emot, med färre konkurser och starkare tillväxt.

Nu våras det för nystartade företag. Under mars månad var ökningen hela 16,3 procent jämfört med samma period 2009. Även januari bidrog till statistiken med en ökning på 11 procent. Februari drog dock ner snittet, då ökningen bara för drygt en procent. Det visar ny statistik som Visma Spcs sammanställt från Bolagsverket.

Mest starta-eget-sugna är gotlänningarna, där nyföretagandet har ökat med 38,9 procent sedan årsskiftet. Under enbart mars var det däremot Västerbotten som stod som solklar vinnare med en ökning på hela 60,6 procent. Därefter kom Västmanland (+40,7 procent) och Norrbotten (+32,4 procent).

Men även i storstaden jublar man. På Stockholms NyföretagarCentrum genomfördes över tusen nyföretagarrådgivningar i mars, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med 2009 – och ett nytt rekord.

Bara under mars anmälde sig 293 nya blivande företagare till oss, varav 60 procent är kvinnor, för att få kostnadsfri rådgivning. Statistiken visar att 94 procent av dem startar företag inom ett år och över 80 procent är fortfarande verksamma efter tre års drift, säger Anna Nedeby Bar-Am, VD för Stockholms NyföretagarCentrum.

Inte nog med det. Antal företagskonkurser minskade med 17 procent sedan årsskiftet och i mars var minskningen 15 procent, enligt siffror från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. Kvartalssiffrorna är nu i nivå med genomsnittet för 2000-talet. Minskningen gäller både för storstadslänen och de flesta mindre regionerna.

Överlag ser det nya året glatt ut för företagarna. Enligt Konjunkturinstitutet (KI), som i dagarna presenterade sin nya prognos, blir BNP-tillväxten i kalenderkorrigerade termer 2,1 procent i år. Nästa år blir tillväxten 3,8 procent. Enligt prognosen är det tjänstebranscherna, där många småföretagare verkar, som starkt bidrar till BNP-tillväxten.