De tror på ljusare framtid!!

Redaktionen

Publicerades: 16 februari, 2009

Äntligen en positiv rapport. Handlarna ser ljust på framtiden, men i en hårdare konkurrens.

Det är Svensk Handels Handelsbarometer som visar att framtidstron inom detaljhandeln har stärkts. Samtidigt är konkurrensen stor och de flesta handlare anser att den är hårdast från redan etablerade aktörer.

Februari månads Handelsbarometer visar att handlarnas framtidstro ökar ytterligare jämfört med förra månadens mätning. Framför allt är det tron på den egna butiken som har stärkts.

Fler handlare ser också mer positivt på antalet anställda i butikerna, detta gäller både för den egna butiken och för detaljhandeln i stort.

Svensk Handel har ställt frågor om konkurrenssituationen i den egna branschen. Resultatet visar att 59 procent av handlarna anser att konkurrensen är hårdast från redan etablerade aktörer. Därefter kommer nya aktörer, e-handeln och branscher som breddar sitt sortiment.

På frågan om hur handlarna tänker möta den ökade konkurrensen svarar en tredjedel att de avser att öka servicegraden. Det finns även planer på ett fördjupat eller breddat sortiment, sänkta priser, ett utökat sortiment med tjänster eller förändrade öppettider.

 Läs hela rapporten