<![CDATA[Det ska bli enklare för företager att använda drönare med kamera. Foto: Getty Images]]>

Enklare regler för drönare med kameror föreslås

Redaktionen

Publicerades: 9 juni, 2017

För att förenkla för företag vill regeringen göra ett särskilt undantag för drönare i kameraövervakningslagen. Enskildas personliga integritet ska i stället skyddas genom reglerna i personuppgiftslagen. I höstas slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att användning av drönare med kamera kräver tillstånd. Regeringen har nu föreslagit att kravet på tillstånd fortsättningsvis bara ska gälla myndigheter. En välkommen ändring inte minst för alla företagare som använder drönare i sin verksamhet. – Genom förslaget underlättar vi för svenska företag som befinner sig i en expansiv bransch. Samtidigt ser vi till att enskilda får ett fullgott skydd mot integritetskränkande övervakning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. I en proposition föreslås nu att det införs ett undantag i kameraövervakningslagen. Undantaget innebär att kameraövervakning, som sker från kamerautrustade drönare, inte omfattas av lagen. Företag och privatpersoner kan därmed använda drönare utrustade med en kamera utan att tillstånd krävs. Myndigheter omfattas inte av undantaget. Enskildas personliga integritet skyddas genom reglerna i personuppgiftslagen och annan integritetsskyddande reglering utan tillståndskrav. Den som använder drönare utrustad med kamera måste vidta åtgärder för att övervakningen inte ska innebära en kränkning, till exempel genom att se till att användningen sker för legitima ändamål och på ett öppet sätt. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.]]>