Sverigedemokraterna inför EU-valet: ”Detta vill vi göra för företagare”

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 5 juni, 2024
Publicerades: 3 juni, 2024
Foto av: Pressbild

”Brott mot företag kostar kring 100 miljarder årligen.” Vad vill Sverigedemokraterna förbättra för småföretagare inom EU? Varför ska du som företagare rösta på dem i EU-valet? Beatrice Timgren, en av Sverigedemokraternas toppkandidater till EU-valet, svarar:

Vilka är de viktigaste områdena där ert parti vill göra förbättringar för småföretagare inom EU?

Huvudsakligen ligger ansvaret för att skapa goda förutsättningar för svenska småföretagare på Sverige självt. Det handlar bland annat om att undvika överimplementering av EU-regler samt att skapa rimliga skattevillkor och säkra energi- och kompetensförsörjning.

Samtidigt är det viktigt att EU inte antar åtgärder, särskilt i klimatets namn, som kan äventyra konkurrenskraften för svenska och europeiska företag

Vilka specifika politiska initiativ eller lagförslag planerar ert parti att driva i EU-parlamentet som stöttar småföretagare?

Regelförenkling ser vi som helt centralt. EU bör fokusera på att stärka den inre marknaden och undvika att skapa regler som få efterfrågar och som enbart leder till kostnader för företagen.

SD vill på nationell nivå införa ett implementeringsråd för att granska implementeringen av EU-direktiv. Vi har också fått gehör för detta inom Tidö-samarbetet.

Varför ska jag som småföretagare rösta på Sverigedemokraterna i EU-valet?

Brott mot företag kostar kring 100 miljarder årligen, men prioriteras sällan högt. Vårt Europa bygger murar mot denna brottslighet som plågar företagare. Med trygga gränser får vi också trygga butiker, gator och skolgårdar.

Sverige måste ständigt verka för rätt förutsättningar för att vara ett attraktivt land för företagande. Det handlar exempelvis om konkurrenskraftiga skattenivåer, regelförenkling och effektivare tillståndsprocesser.

Vad ska du som företagare rösta på i EU-valet: Läs vad alla partier svarat här!