<![CDATA[]]>

Företagen dystrare än hushållen

Redaktionen

Publicerades: 29 januari, 2009

Konjunkturinstitutets senaste barometer är dyster. Men privatpersonerna i Sverige är inte lika pessimistiska som företagen.

Konjunkturläget i det svenska näringslivet har försämrats kraftigt. Det visar statistiken. Det visar också enkäten som Konjunkturinstitutet gör varje månad. Det är den som nu kommer och som kallas Konjunkturbarometer.

Företagen är pessimistiska, och de tillfrågade säger att sysselsättningen väntas minska ytterligare. Hushållens syn på ekonomin har däremot förbättrats, enligt Konjunkturinstitutet.

Läget i näringslivet är mycket svagare än normalt. Orderingång och produktion inom svensk industri har minskat betydligt, byggkonjunkturen försvagades under fjärde kvartalet och efterfrågan för de privata tjänstenäringarna har minskat påtagligt.

Läget inom handeln fortsätter att försvagas. Livsmedelshandeln har visserligen utvecklats positivt, men övriga branscher rapporterar minskad försäljning.

Inom näringslivet totalt sett har sysselsättningen minskat betydligt och företagens planer pekar på fortsatta och lika omfattande nedskärningar under innevarande kvartal.

Hushållens syn på ekonomin förbättrades för tredje månaden i rad i januari. Det är framför allt hushållens syn på sin egen ekonomi som förbättrats, liksom inställningen till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror just nu. Det kan bero på att skatten sänkts och att de fick behålla mer efter skatt av januarilönen.

Det är främst hushållens syn på utvecklingen framöver som ljusnat något.

Läs hela Konjunkturbarometern här.