Har din hårddisk också kraschat?

Anders Andersson

Publicerades: 26 maj, 2009

Över hälften av alla svenska företag har upplevt en hårddiskkrasch under de senaste två åren. Det är främst de bärbara datorerna som kraschat. Det visar en undersökning som dataföretaget Ibas låtit genomföra.

Undersökningsföretaget YouGov har på uppdrag av Ibas gjort en undersökning kring företagens erfarenhet av datakrascher. Enligt de 504 tillfrågade IT-ansvariga på företagen är det de bärbara datorerna som är det största problemet. 44 procent anser att dessa har störst risk för att krascha, medan den siffran är 18 procent för stationära datorer.

Undersökningen visar att 54 procent av företagen har råkat ut för en diskkrasch de senaste två åren. Åtta av tio företag har då låtit teknisk personal försöka att rädda informationen. I över en tredjedel av fallen misslyckades det egna räddningsförsöket och hela 39 procent är osäkra om de lyckades eller inte. Enligt undersökningen säger 65 procent av alla svenska företag att minst hälften av innehållet på servern är affärskritisk information.

Ibas baktanke med undersökningen är att propagera för hur viktigt det är att använda experter för att rädda information efter en hårddiskkrasch:

– Att lösa problemet internt kan verka vara den snabbaste vägen ut ur en svår situation, men risken att helt misslyckas är större. Det är inte bara risken att uppgifterna kommer att försvinna för gott, utan det kan vara en längre och mer kostsam process att försöka rekonstruera innehållet själv, säger Åke Ljungqvist, Sverigechef, Ibas.