<![CDATA[]]>

Hurra! Nu ökar lönsamheten bland Sveriges småföretag

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 16 oktober, 2014

Nu ökar lönsamheten för Sveriges småföretag, och allra mest på landsbygden, visar nya siffror från LRF konsult.
– Mest positivt är att det är på intäktssidan vi ser en förändring, säger Pär Martinsson, chefsekonom på LRF Konsult till Driva Eget.

par_martinsson

Äntligen märks ett trendbrott för Sveriges småföretagare. Lönsamheten som mellan 2008 och 2013 successivt sjunkit har nu vänt uppåt.

Den genomsnittliga lönsamheten för småföretag var 15,2 procent mellan juli 2013 och juni 2014, vilket kan jämföras med 14,4 procent för helåret 2013, visar LRF konsults Lönsamhetsbarometer som baseras på bokslut från drygt 40 000 företag med upp till 15 anställda.
– Från att ha lämnat dystrare rapporter de senaste åren, kan vi nu äntligen ge en liten ljusglimt. Det känns bra. Mest positivt är att det är intäkterna som ökar, och företagen får upp sin omsättning, säger Pär Martinsson, chefsekonom på LRF Konsult.

Intäkterna var 10 procent högre under perioden jämfört med helåret 2013, samtidigt som de totala kostnaderna var 1,3 procent lägre.
– Det finns en rad möjliga förklaringar till denna utveckling, exempelvis de fortsättningsvis låga räntorna vilket gör att många konsumerar lite mer, vilket i sin tur ökar företagens försäljning, säger Pär Martinsson.

2014 blir ett bättre år än 2013 för landets småföretagare, tror han, förutsatt att politikerna inte ändrar småföretagarnas villkor i negativ riktning och att räntenivån hålls fortsatt låg.
– Trenden pekar uppåt. Under förutsättning att det inte kommer pålagor eller annat som politiker kan hitta på, säger han.

Hela 96 procent av Sveriges företag har färre än 10 anställda. Det gör småföretag till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins utveckling.
– Personalkostnader är en tung del för småföretagare. De behöver stimulans för att vara bärkraftiga. Småföretagare är en viktig del av Sverige, och de måste vara ekonomiskt livskraftiga för att vi ska hålla ekonomin igång.

Ett positivt steg i den riktningen är det aktuella förslag som ligger om skatteförenklingar.
– Som aktiv företagare gäller det nu att bevaka sina möjligheter och positionera sig väl i övergången till det nya systemet, säger han.

Samtidigt visar rapporten att lönsamheten skiljer sig mellan storstäderna och landsbygden. Högst var lönsamheten i Dalarna på hela 22,4 procent mellan juli 2013 och juni 2014, följt av småföretag i Södermanland, Gotland och Uppland med runt 20 procent.

Lägst lönsamhet visade småföretagen i Stockholm på 5,6 procent.
– Småföretagen i storstäderna har det lite svårare att öka lönsamheten än på landsbygden. Där spelar kostnadsmassan stor roll. Det är mycket handelsföretag i Stockholm, som har dyrare lokal- och personalkostnader, säger Pär Martinsson.

Småföretagen i Dalarna redovisar personal-, hyres- och marknadsföringskostnader som ligger en bit under det nationella genomsnittet, vilket påverkar lönsamheten positivt.
– Andra förklaringar till regionala skillnader kan vara en större företagstäthet i exempelvis storstäderna, vilket ökar konkurrensen och pressar ner marginalerna, säger Pär Martinsson.

Lönsamheten redovisas som resultat före avskrivningar i förhållande till omsättningen.