Inspiration i Almedalen 3 juli 2016

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 26 juni, 2016

Här är ett urval av seminarier och samtal för dig som är intresserad av näringslivsfrågor. Vill du ha Almedalens hela program så kan du se det här.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap
Med StratEthics Culture of Life.
Kl. 15:00 – 15:55 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, ”Sal B23”

Vad har svensk basindustri gemensamt med Tesla?
Med Uniper.
Kl. 16:00 – 16:45 S:t Hansgatan 21

Fem viktiga år för Sverige 2016-2020 – ekonomiskt politiska reformer för välstånd
Svenskt Näringsliv
17:00 – 18:00 Hamngatan 3, ”Svenskt Näringslivs trädgård” Seminarium Ekonomi, Näringsliv

Hiss eller diss – blir företagsklimatet den viktigaste frågan under veckan?
Företagarna
17:00 – 19:00 Hästgatan 2, ”Företagarnas lokal” Samtal Annat