Inspiration i Almedalen 6 juli 2016

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 1 juni, 2016

Här är ett urval av seminarier för dig som är intresserad av näringslivsfrågor. Vill du ha Almedalens hela program så kan du se det här.

Drivkrafterna att arbeta med CSR eller CSV – bra för konkurrenskraften eller nödvändigt ont?
Nasdaq, Teach for Sweden
08:00 – 08:50 Mellangatan 41, Revolver hotel

En hållbar värld – hur kan företag bidra genom ett effektfullt miljöarbete
Yggdrasil miljömanagement AB
08:00 – 08:45 Gotlands museum, Strandgatan 14, ”Aktuell Hållbarhet Arena”

Från egosystem till ekosystem – digitaliseringen kräver samarbete och innovation
Telia Sverige
08:30 – 10:00 St Hansgatan 9, Rosenhill

Alla stora har varit små – fler företag kan växa globalt
EKN
08:45 – 09:45 Vinäger, restaurang, Hästgatan 4

Vad händer med entreprenörsskatten?
Svenskt Näringsliv
09:00 – 10:00 Hamngatan 3, ”Svenskt Näringslivs trädgård”

Shared Value i praktiken
Social Venture Network, SVN, Hallvarsson & Halvarsson
09:00 – 09:45 Donnerska huset, Donners plats 1, ”Aulan”

Socialt entreprenörskap och filantropi – modeller för att lösa samhällsutmaningar
PwC, Entreprenörskapsforum
09:00 – 10:00 Hästgatan 9

Är nöjda kunder också lönsamma kunder? Ny forskning redovisar sambanden
SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, Epsi Rating Group, Svenskt Kvalitetsindex SKI
09:30 – 10:30 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, ”Sal D24”

Rekrytera kompetens smart
Working for Change, TNS Sifo, Stockholmsmässan
09:30 – 11:00 Blue Charm, fartyg, ”Samhällsbyggararenan”

Politikern, entreprenören, arbetsmarknadens parter – vad händer om de byter roller?
Dagens industri, Unionen
10:00 – 11:00 Donners plats 2

Interna bedrägerier – hur kan företag och organisationer skydda sig?
KPMG
10:00 – 10:45 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, ”Spegelsalen”

Hur förverkligar vi den stora potentialen i svenska företags internationella framgångar?
Svenskt Näringsliv
11:00 – 12:00 Hamngatan 3, ”Svenskt Näringslivs trädgård”

Vad får ränteläget för konsekvenser på svensk ekonomi – vilka utmaningar står Sverige inför?
Länsförsäkringar
11:45 – 12:30 Hästgatan 5

Hur kan litet svenskt bolag växa globalt?
KOMM Sveriges Kommunikationsbyråer
14:30 – 15:30 Biostaden Borgen, Hästgatan 24

Måste man bo i storstan för att lyckas som kunskapsföretagare?
Course it matters, COW AB
14:30 – 15:45 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, ”sal B14”

3:12 regler för tillväxt
SVCA
15:00 – 15:45 Hästgatan 2

Framtidens kompetensförsörjning och integration – unga till jobb och entreprenörskap?
KPMG, My Dream Now, Ung Företagsamhet
15:00 – 17:15 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, ”Spegelsalen”

Nya sätt att identifiera talang – kritiskt för konkurrenskraft
Chef, Badenoch & Clark
16:00 – 16:45 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Hur kan smarta förpackningar bidra till en bioekonomi?
IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Skogsindustrierna, SweMin, Teknikföretagen, TEKO
16:00 – 16:30 S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, ”Industriområdet”

Vilka digitala tjänster önskar vi oss i det framtida hemmet?
RISE Research Institutes of Sweden AB
16:00 – 17:00 S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, ”Hälsodalen, Bryggan”

Morgondagens kommunikation – kreativ innovation
Berghs School of Communication
16:15 – 18:00 Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, ”Mitt över hotellingången”

Planetnytta – nästa utmaning för näringslivet
Social Venture Network, SVN, U&We
16:20 – 17:30 Donnerska huset, Donners plats 1, ”Aulan”