<![CDATA[]]>

Miljöpartiet vill avskaffa sjuklön för småföretag

Anders Andersson

Publicerades: 3 maj, 2011

Miljöpartiet är på väg att profilera sig som ett småföretagarparti, och är det enda parti som i budgetförslagen tar upp småföretagarfrågor. Mikaela Valtersson (bilden) sa i dag att partiet vill helt avskaffa sjuklöneansvaret för företag med up till tio anställda.

Alliansen sa inte ett ord om småföretagarna i sin vårbudget. När socialdemokraterna i går lämnade sin skuggbudget lämnade partiledare Håkan Juholt de flesta tunga politiska frågor obesvarade. Skatteförslag kommer först senare.

Inte heller vänstern nämnde något om småföretagen i sin skuggbudget, utan fokuserade på återinförd förmögenhetsskatt och avskaffade av jobbskatteavdrag.

Men så kom miljöpartiet med sin charmoffensiv mot småföretagarna. Det började redan i går med vackra ord i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Maria Wettestrand och Mikaela Valtersson, skrev då så här:

– Miljöpartiet ska vara småföretagarnas självklara val i politiken. Vi har därför under våren sett över och utvecklat vår företagarpolitik ytterligare inför den gröna budgetmotion som vi nu presenterar. Det ska vara lika enkelt att starta eget som att söka arbete.

– Som sjuklönesystemet är konstruerat så är det de allra minsta företagen som drabbas värst. Om en anställd är sjukskriven en kortare tid får småföretagaren ofta själv hoppa in och sköta arbetsuppgifterna. För vissa går det så långt att man måste skjuta på utlovade uppdrag, något som skadar företagets pålitlighet som leverantör

De hänvisade till en undersökning från Företagarna, som visat att 24 procent av de tillfrågade enmansföretagarna menar att sjuklönesystemet har stor eller mycket stor betydelse till att de inte vill anställa någon.

Sjuklön betalas nu av alla arbetsgivare för dag 2–14 under en sjukperiod för en anställd. Det systemet vill miljöpartiet helt avskaffa för företagare med upp till tio anställda.

När partiets ekonomiske talesperson Mikaela Valtersson i dag presenterade partiets skuggbudget dundrade hon också mot andra delar i sjukförsäkringssystemet:

– Miljöpartiet tror att ett modernt, enkelt och överskådligt trygghetssystem som omfattar fler är en styrka för ett land som vill utvecklas. Regeringens sjukförsäkringsreform har havererat. Tiotusentals människor som är sjuka har kastats ut ur sjukförsäkringen. Detta är oacceptabelt. Vi kräver omgående ett moratorium mot fortsatta utförsäkringar. En individuell bedömning av arbetsförmågan måste ersätta dagens fasta tidsgränser.

Hon menar att partiets satsningar på en grön omställningen av samhället ska leda till fler gröna jobb i tjänstesektorn och miljöteknikföretag, men också inom den traditionella industrin genom investeringar i forskning och infrastruktur.

För att få fler jobb i tjänstesektorn vill miljöpartiet sänka tjänstemomsen.

I skuggbudgeten tar miljöpartiet också upp en favoritfråga bland småföretagarna –  krav på sänkta egenavgifter och arbetsgivaravgifter. Men hur stor sänkningen bör vara eller när det ska ske står det inget om.