Kortare betaltider gynnar småföretagarna. FOTO: GETTY IMAGES

Minister vill korta betaltider

Redaktionen

Publicerades: 30 januari, 2017

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har bjudit in representanter för svenskt näringsliv för ett möte om långa betaltider. Syftet är att inleda arbetet för att betaltiderna ska kortas.

– För svenska företag som konkurrerar på den europeiska marknaden är korta betalningstider väldigt viktigt. Trots detta har avtalstiderna i Sverige ökat de senaste 10 åren och det är särskilt problematiskt för små och medelstora företag. Min förhoppning är att näringslivet kan hitta en lösning på det här problemet genom att komma överens om en uppförandekod. Annars är jag beredd att titta på lagstiftning som alternativ väg framåt, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

För att komma tillrätta med problemet med långa betaltider har närings- och innovationsminister Mikael Damberg bjudit in företrädare för näringslivet till ett inledande möte. Mikael Damberg har även utsett Göran Johnsson, tidigare ordförande för Metall, till kontaktperson med uppgift att stödja arbetet parterna emellan.

Förhoppningen är att näringslivet nått en överenskommelse inom sex månader.