Nu hotas ännu fler jobb

Redaktionen

Publicerades: 2 mars, 2009

Det är varslen och inte arbetlösheten som nu ökar dramatiskt jämfört med förra året. Varslen var i februari i år fem gånger högre än samma månad 2008.

Drygt 217 000 svenskar var arbetslösa i förra veckan. Det är 60 000 fler än motsvarande vecka förra året.

Men hoten om arbetslöshet, varslen, är det mest bekymmersamma. Under februari varslades totalt 15 802 personer om uppsägning, enligt preliminär statistik från Arbetsförmedlingen. Det kan jämföras med totalt 3 107 varslade under samma månad 2008.

Även om varslen fortfarande ligger på en mycket hög nivå har varselvågen mattats av något jämfört med de föregående månaderna. Under november, december och januari har uppemot 20 000 personer varslats per månad.

I slutet av förra veckan var 217 032 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 376 personer jämfört med veckan före och 60 674 fler än motsvarande vecka i fjol, rapporterar TT.

Antalet personer som har arbete med stöd uppgick till 75 098, en ökning med 39 personer jämfört med föregående vecka och en minskning med 14 428 jämfört med motsvarande vecka i fjol.

Samtidigt deltog 94 720 personer i program med aktivitetsstöd, en ökning med 2 220 personer jämfört med veckan före och en ökning med 27 859 jämfört med motsvarande vecka i fjol.

Under veckan anmäldes 11 484 nya platser till landets arbetsförmedlingar. Det är en minskning med 1 262 jämfört med veckan före och 9 225 färre än motsvarande vecka i fjol.