<![CDATA[]]>

Nu satsar Reinfeldt på landsbygd och uppfinningar

Redaktionen

Publicerades: 5 oktober, 2010

Glesbygdssatsningen, som främst ska ge hjälp åt företag på landsbygden, markeras genom att ett särskilt landsbygdsdepartement bildas samtidgt som jordbruksdepartementet avskaffas. Före jorbruksminister Eskil Erlandsson blir departementschef.

Statministern tryckte på innovationsfrågorna i sin regeringsförklaring, och sa att en särskild innovationsstrategi ska  tas fram. Det kan komma nya stödformer för uppfinningar under mantatperioden.

 Så här sa Fredrik Reinfeldt om företagandet i sin regeringsförklaring:

" Grunden för arbete, tillväxt och välfärd läggs via fri företagsamhet. Ett livskraftigt och dynamiskt näringsliv är en central förutsättning för ökad sysselsättning. Entreprenörskap och företagande ska därför uppmuntras. Fler företag ska starta, stanna och växa i Sverige.

Under den gångna mandatperioden har ett målmedvetet arbete inletts för att förbättra företagsklimatet i Sverige. Skatterna har sänkts för företagare och på företagande, kostnaderna för att anställa har sänkts och regelbördan minskats. Fler delar av ekonomin har också öppnats för entreprenörer, inte minst inom välfärdsområdet. Det arbetet ska fortsätta.

Sverige ska förbättra sitt företags- och innovationsklimat. En innovationsstrategi tas fram. En satsning görs på rådgivning, mentorverksamhet och innovationsfinansiering. Regelförenklingsarbetet fortsätter. Det gör också satsningen på kvinnors, ungas och invandrares företagande. En särskild satsning görs för att stärka utvecklingskraften i norra Sveriges inland. En bred utredning av företagsbeskattningen ska inledas. Syftet är att utforma beskattningen så att investeringar och sysselsättning gynnas.

Genom RUT- och ROT-avdragen har vi sett tiotusentals nya jobb växa fram. Vi har sett svarta tjänster bli vita, till fördel för både löntagare och samhället i stort. Dessa jobb ska få vara kvar. Om offentliga finanser och ekonomin tillåter, halveras momsen på restaurang- och cateringtjänster. Det öppnar för sänkta kostnader som i sin tur öppnar för nyanställningar och nya jobb."

Största överraskningen bland de nya ministrarna var Peter Norman, som nu är chef för sjunde AP-fonden. Han är ny medlem i moderaterna och tar över som finansmarknadsminister efter Mats Odell.