<![CDATA[Nu kan du se hur digital din bransch är. Foto: Getty Images]]>

Så digital är Sveriges olika branscher

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 28 februari, 2017

Finans-, försäkrings- och fastighetsbranschen hamnar i branschtoppen efter offentlig sektor när det gäller digitalisering. Det visar Vismas senaste digitaliseringsindex.

Rankning – så digitala är Sveriges branscher Listan nedan är en rangordning av SNI-koderna som är en standard för svensk näringsgrensindelning.

 1.  Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring: 52 %
 2. Finans- och försäkringsverksamhet: 48 %
 3.  Fastighetsverksamhet: 46 %
 4. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar: 44 %
 5. Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar: 44 %
 6.  Informations- och kommunikationsverksamhet: 43,7 %
 7. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering: 41 %
 8. Annan serviceverksamhet: 40 %
 9. Försörjning av el, gas, värme och kyla: 40 %
 10. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster: 40 %
 11. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik: 39 %
 12. Tillverkning: 38 %
 13. Vård och omsorg; sociala tjänster: 38 %
 14. Parti- och provisionshandel utom med motorfordon: 37 %
 15. Hotell- och restaurangverksamhet: 35 %
 16. Byggverksamhet: 33 %
 17. Utbildning: 33 %
 18. Transport och magasinering: 28 %
 19. Jordbruk, skogsbruk och fiske: 27 %
 20. Kultur, nöje och fritid: 25 %

Källa: Vismas Digitaliseringsindex 2016