<![CDATA[]]>

Så hjälper Morgan från Skåne till i Nepal

Anders Andersson

Publicerades: 12 november, 2015

Här får de jordbävningsdrabbade i Nepal hjälp av Morgon Olsson, VD på Murpoolen AB i Staffanstorp. På en vecka byggde han, hans fru och hans medarbetare sju toaletter och lärde byborna bygga stabila hus. Se dessutom ny film från Björn Söderberg här nedan.

När Morgan fick höra talas om Björn Söderbergs hjälparbete bland de fattiga som fått sina hus förstörda köpte han biljett till Nepal för sig, sin fru Marita Lynard, som är socialarbetare, och en av hans 35 medarbetare, Jan Christensen. Han hade tidigare diskuterat med Björn hur man bäst ska bygga hus och ville skapa sig en bild på plats.

I sex timmar åkte de på smala vägar till byn Jumrung. Där slog de upp tälten de hade med sig och började jobba. De lärde byborna hur man kan bygga hus med block av lera och cement som tillverkats med en av de fyra maskiner som köpts in med pengar som skänkts av Driva Egets läsare.

– Det var eländigare i byn än vad vi trott. Det mesta var förstört av jordbävningen och husen var bara provisoriskt lagade, säger Morgan.

Under dagarna där hann de bygga upp sju toaletter som rasat under jordbävningen.

– Glädjen vi såg i bybornas ögon när de fick hjälp är värd de 75 000 kronor som vi lagt ut för resan. Vi lider med dessa stackars människor minst lika mycket som med flyktingarna, säger han.

Pengarna som Driva Egets läsare skänkt har hittills använts för murblocksmaskinerna. Nu när monsunregnen är över ska resten användas för att bygga hus, först den skola som raserats av jordbävningen.

–      Behovet av mer pengar är enormt och jag kan garantera att varje skänkt krona går direkt till de behövande, säger Björn Söderberg.