<![CDATA[]]>

Serieentreprenören om ”Den förrädiska nettolönen”

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 5 september, 2015

Driva Egets Henrik Hall tycker till om beskattning av mini-löner. Läs mer här!

”…Återigen har vi alltså här att göra med en konstruktion som utgår från att fasta heltidsanställningar är normen. Arbetsmarknaden är full av lösningar som bygger på det antagandet, trots att andra anställningsformer och villkor ökar hela tiden.”

Läs hela Henriks Halls inlägg här