Så får du driva-eget.se som startsida

Camilla Björkman

Publicerades: 17 april, 2014

Vill du alltid få de senaste artiklarna och smarta råd kring ditt företag så fort som möjligt? Gör driva-eget.se till din startsida – så här.

Chrome
1. Klicka på Chromemenyn och sedan ”Inställningar”.
2. Klicka i ”Öppna en särskild sida eller en grupp med sidor”.
3. Klicka på länken ”Grupp med sidor”.
4. Radera den sida som redan ligger inne genom att trycka på krysset till höger. Skriv sedan i http://www.driva-eget.se i fältet. Klicka på ”ok”.

Internet Explorer
1. Klicka på ”Verktyg” i menyn för Explorer och välj ”Internet-alternativ”.
2. Klicka på fliken ”Allmänt” i det fönster som kommer upp.
3. Skriv in http://www.driva-eget.se i adressfältet där du ska ange startsida. Klicka på ”Ok”.

Firefox
1. Klicka på ”Inställningar” i menyn för Firefox och välj fliken ”Allmänt”.
2. Skriv in http://www.driva-eget.se i adressfältet där du ska ange startsida. Klicka på ”Ok”.

Safari
1. Klicka på ”Inställningar” i menyn för Safari och välj fliken ”Allmänt”.
2. Skriv in http://www.driva-eget.se i adressfältet där du ska ange startsida. Klicka på ”Ok”.

Opera
1. Klicka på ”Inställningar” i arkivmenyn och välj fliken ”Allmänt”.
2. Välj ”Starta med startsidan” i menyn ”Vid start”. Fyll i adressen http://www.driva-eget.se i adressfältet. Klicka på ”Ok”.

Problem? Mejla webbred@driva-eget.se