<![CDATA[]]>

”Staten försämrar småföretagens likviditet”

Anders Andersson

Publicerades: 19 november, 2009

En av socialdemokraternas starkaste män, Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu, kräver att storföretagen och staten snabbare ska betala de småföretagare som jobbar åt dem. Han föreslår också skattelättnader för småföretagare som anställer nya medarbetare.

Det är i en debattartikel i Dagens industri som han och Sigmas styrelseordförande Dan Olofsson vill stimulera entreprenörskapet i Sverige.

De är kritiska mot att storföretagen och staten har tvingat över pengar till sig själva genom att införa 60 till 90 dagars betalningstid när de ska betala de småföretag som jobbar åt dem. Därmed har de utnyttjat sin starka ställning och försämrat likviditeten för småföretagare, som tvingats betala in moms och andra skatter innan de får in pengar från de ”starka björnarna”.

– Det är miljardbelopp som skulle kunna möjliggöra expansion i mindre och medelstora företag har flyttats till storföretag och till staten. Följden är att färre jobb skapas i Sverige, skriver de.

De kräver nu att betalningstiden sänks till 30 dagar, för att öka likviditeten i de små företagen.

– Regeringen och oppositionen borde kunna träffa en tillväxtöverenskommelse med näringslivets parter som är förankrad hos storföretagen, och som innehåller denna rekommendation, skriver de.

Dessutom kommer de med dessa konkreta förslag för att öka likviditeten i småföretagen:

  • Senarelägg generellt inbetalningen av alla arbetsgivaravgifter tre månader.
  • Senarelägg inbetalning av arbetsgivaravgifter ett år för nyanställda. Det premierar de företag som expanderar.

Så ger de en känga till myndigheterna:

– Ge direktiv till myndigheterna att deras uppgift är att stödja och inte trakassera entreprenörer. Självklart ska alla lagar följas, men det finns en förbättringspotential bland annat hos Skatteverket. Låt det positiva intresset för entreprenörskap omsättas i konkreta åtgärder.

Deras förslag får applåder av många småföretagare.