<![CDATA[]]>

Stör du dig också på staten?

Camilla Björkman

Publicerades: 21 november, 2011

Knappt fyra av tio företag (38 procent) blir irriterade i kontakt med den offentliga förvaltningen. En av orsakerna är de regler som orsakar merjobb. ”Enklare regler ger fler affärsmöjligheter”, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Siffrorna kommer från en ny undersökning från Tillväxtverket.

Irritationen beror på de regler som orsakar omotiverat arbete. Det kan till exempel vara att företag med utlandsanställda måste fylla i blanketter även om de utlandsanställda inte är socialförsäkrade.

Dessutom upplever man att flera regler är stelbenta och onyttiga. I undersökningen efterfrågar företagen en ökad dialog med offentliga förvaltningen och även rådgivning. Förstår man kraven och ser nyttan med dem minskar också irritationen, tycker man.

Mest irriterad är man på centrala myndigheter. Knappt en tredjedel stör sig på dem. Andelen företag som irriterar sig på kommuner sjunker till en knapp fjärdedel. Minst irriterade är företagen i kontakten med länsstyrelsen och landsting/region.

Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet kommenterar undersökningen med att det finns behov av ökad kunskap om hur företagen upplever kontakten med den offentliga förvaltningen.

– Med ökad kunskap om vad företagen upplever som irriterande och problematiskt när de följer regler kan myndigheter och beslutsfattare genomföra åtgärder som förenklar företagens vardag. Enklare regler ger fler affärsmöjligheter, säger hon.