<![CDATA[Sverige ska bli bättre på test. och demonstrationsmiljöer. Foto: Getty Images]]>

Sverige bäddar för nya innovationer

Redaktionen

Publicerades: 5 maj, 2017

Regeringen vill stärka test- och demonstrationsverksamheten i landet. Syftet är att öka företagens möjlighet att testa sina innovationer och visa upp dem för investerare.

Regeringen  har i dagarna beslutat att ge Vinnova i uppdrag att samordna och stärka test- och demonstrationsverksamhet i Sverige som en del av verksamheten Testbädd Sverige.

Test- och demonstrationsmiljöer blir allt viktigare för näringslivet i takt med en allt snabbare och mer avancerad utveckling av varor och tjänster. Syftet med satsningen är att Sverige ska fortsätta vara en globalt attraktiv plats för framstående forskning och innovation.

Det finns över 100 testbäddar i landet men kunskapen om dem är låg. Med Vinnovas nya uppdrag hoppas regeringen att allt fler företag och investerare ska få upp ögonen för de möjligheter som finns till tester och demonstrationer för att locka till sin nya investerare.

– Syftet med Testbädd Sverige är att kraftsamla för att stärka Sveriges konkurrenskraft och för att bättre möta de samhällsutmaningar för en hållbar utveckling vi står inför i dag, säger närings-och innovationsminister Mikael Damberg.