Sverige får IT-beröm

Redaktionen

Publicerades: 29 januari, 2009

Sverige är näst bäst i världen på IT. Svenska företag får höga betyg, men svenska myndigheter dåliga.  Det visar en undersökning av IT-användningen i 50 länder.

Studien, som är gjord av konsultföretaget LECG på uppdrag av Nokia Siemens Network, rankar länderna efter en rad faktorer ? hur internet, mobiler och annan IT-teknik används.

Bland annat mäts hur stor mobilanvändningen är och hur långt utbyggnaden av bredband har kommit. Men undersökningen tar även upp aspekter som rör invånarnas utbildning och förmåga att använda sig av tekniken.

Listan toppas av USA med Sverige på andra plats.
Svenska konsumenter är framförallt bra på att använda internet. Men det är de svenska företagen som utmärker sig mest. De har bra IT-infrastruktur och är duktiga på att ta till sig ny teknik.
Ett minus får Sverige när det gäller myndigheters tjänster via internet och mobil.