<![CDATA[Många företag utsätts för lösenordsfiske. Foto: Getty Images]]>

Var tionde svenskt företag utsatt för hackerattacker

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 7 februari, 2017

En ny undersökning visar att dataintrången ökar hos svenska företag. Under det senaste året har fler än var tionde svenskt företag utsatts för hackerattacken. 

Svenska företag utsätts för allt fler dataintrång visar en ny undersökning från analys- och mjukvaruföretaget FICO. Undersökningen, som bygger på intervjuer med 100 CIO:s och IT-ansvariga på svenska företag, visar att elva procent av företagen utsatts för dataintrång under det senaste 12 månaderna och att antalet intrångsförsök ökat hos var fjärde svenskt företag.

Undersökningen visar att e-postbaserade metoder, där hackare skickar e-post med syfte att lura mottagaren att dela med sig av känslig information, används frekvent av kriminella. 38 procent av de svenska företagen har utsatts för så kallade phishing och whaling attacker under det senaste året där man försöker lura till sig känsliga data av medarbetarna. Allra vanligast är phishing (lösenordsfiske) , som 69 procent av de tillfrågade blivit utsatta för.

Det ökade antalet dataintrång har resulterat i ökade investeringar för att förebygga attacker. Var tredje svenskt företag uppger att de ökat resurserna för att förebygga intrång under det senaste året.

IT-ansvariga i undersökningen pekar också på utmaningar när det gäller medarbetarnas del i att motverka intrång. 6 av 10 uppger att deras medarbetare saknar tillräcklig kunskap för att förebygga dataintrång.

Undersökningen bygger på intervjuer med 100 CIO:s och IT-ansvariga, i svenska företag från olika branscher och genomfördes under hösten 2016, skriver FICO i ett pressmeddelande.