<![CDATA[]]>

Vattenkraft – ett tungt argument när företag ska etablera sig

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 21 december, 2017

När ett företag växer och vill breda ut sig finns det viktiga aspekter att ta hänsyn till. Hållbarhet, förnybar energi och lönsamhet är några av de faktorer som företag strävar efter i sin utveckling framåt. 

Sverige står i främsta ledet bland länder som deltar i kampen mot klimatförändringarna. Vattenkraft är inte bara en förnybar energikälla som möjliggör för mer vind- och solkraft – det är dessutom en konkurrensfördel för kommuner som vill locka till sig företag.

En konkurrensfördel

När företag vill etablera sig i en ny stad finns det en mängd faktorer att ta hänsyn till innan beslutet om flytt tas. Några av de viktigaste faktorerna är en stabil och förnybar elförsörjning som säkrar serverhallar och ligger i linje med företagets hållbarhetstänk. Detta innebär att en kommun som har vattenkraftverk kan locka företag att etablera sig och därmed skapa arbetstillfällen och inkomster för kommunen.

Närhet till kraftverk – avgörande för Google

I oktober 2017 blev det känt att Google valt att etablera sig i Avesta kommun. En viktig anledning till valet av plats var närheten till kraftverken i Avesta.

– Om vi fortsätter att lyfta fram konkurrensfördelen som närheten till vattenkraften innebär så tror jag att vi kommer se fler företagsetableringar och mer arbetstillfällen i de kommuner där vattenkraften finns, säger Johan Englund, kommunikationschef för vattenkraften på Fortum.

Sverige som nation visar vägen genom ett energisystem som redan idag är i stort sett helt koldioxidfritt. Dessutom har politiken en vision om att Sverige ska bli helt förnybart 2040. Vår svenska vattenkraft är grundpelaren för att detta ska kunna bli verklighet och därmed en konkurrensfördel för landet i stort.

Här kan du välja ditt eget vattenkraftverk.