<![CDATA[]]>

Vinnova ger bort miljoner – utan resultat

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 27 oktober, 2014

Den statliga innovationsmyndigheten Vinnova ger hundratals miljoner till små- och medelstora företag – utan någon effekt på vare sig sysselsättning eller tillväxt i bolagen, visar en ny granskning från Tillväxtanalys. Vinnova slår tillbaka kritiken.

I en ny rapport från Tillväxtanalys matchas företag som fått stöd i Vinnovas program för innovativa små och medelstora företag, VINN NU och Forska & Väx, mot liknande företag som inte fått något stöd.
– Vi har gjort en kontrafaktisk utredning, där vi tittar på de bolag som har fått stöd och försöker hitta ”tvillingar”, bolag som inte har fått stöd men som skulle ha kunnat få det, berättar Enrico Deiaco, chef för avdelningen Innovation och globala mötesplatser på Tillväxtanalys när Driva Eget når honom över telefon i Brasilien.

Resultatet är slående: De över 500 miljoner kronor i företagsstöd som delats ut mellan 2006 och 2010 har inte gett några positiva effekter av stöden på antal anställda, arbetskraftsproduktiviteten, andelen högutbildade arbetstagare eller andelen forskare – varken under programmens löptid eller efter att stöden avslutats.
– Vi ser inga positiva effekter. Förutom för väldigt unga företag med mindre än sex anställda, säger Enrico Deiaco.

Just unga företag med under sex anställda  har uppvisat en engångsökning av försäljningen med cirka 20 procent efter programmets avslut. Men för större företag finns inte heller någon sådan effekt.

Enrico Deiaco påpekar att då undersökningsmetoden är relativt oprövad bör man vara försiktig med att dra slutsatser.
– Det som är bra med sådana här utredningar är att det reser frågor: Ger programmen inga effekter för att det är dåligt designade, eller ges det för lite bidrag till varje företag? Kanske att bidrag på i genomsnitt tre- till fyrahundra tusen kronor inte är så mycket för ett enskilt bolag, säger han.

Samtidigt menar han att metoden är bra.
– Vi måste göra mycket mer av sådana här kontrafaktiska studier, det är i slutändan vad skattebetalare och politiker vill se – hade det här programmet en effekt som inte marknader eller privata aktörer hade klarat av att ge, säger Enrico Deiaco.

Tillväxtanalys rekommendation till Vinnova är att se över programmets storlek, inriktning och tidshorisont, samt sin målsättning med programmet.
– Det kanske inte levererar tillväxt utan andra saker, säger Enrico Deiaco.

Vinnova slår tillbaka kritiken, och anser att studien är för tidigt gjord.
– Vi räknar med effekter fem till tio år efter att de här projekten är avslutade, eftersom det handlar om stöd till innovation i tidiga skeden av innovationsprocesser, säger Daniel Holmberg, pressekreterare på Vinnova.

Men han tillägger att Vinnova kommer att ta till sig Tillväxtanalys rekommendation kring målsättningar.
– Vi ser över det här med målen, säger Daniel Holmberg.