<![CDATA[]]>

Småföretagare skapar 30 000 jobb varje år

Camilla Björkman

Publicerades: 22 november, 2014

Var fjärde småföretagare anställer redan vid starten och var tredje inom fem år, visar en ny undersökning.

Det är företagarförbundet Fria Företagare och Visma som undersökt antal jobb som skapas i småföretag.

− Fler än sju av tio nya arbetstillfällen skapas i de små företagen. Nu ser vi också att väldigt många nya företagare anställer redan från start. Det här ger cirka 30 000 nya jobb i landet varje år. På orter där större företag eller offentlig verksamhet skär ner blir småföretagarnas tillskott av arbetstillfällen naturligtvis särskilt viktiga, säger Mats Assarsson, ordförande för Fria Företagare.

Undersökningen visar att mer än var fjärde person anställde direkt i sitt företag, en ökning med nästan 5 procentenheter jämfört med svaren på samma fråga för ett år sedan.

33 procent av de tillfrågade i årets undersökning svarade att de anställde inom de första fem åren och 11 procent att de anställt efter fem år.

Resterande 29 procent har inga anställda och de flesta av dem tänker fortsätta som enmansföretagare. Siffran är en minskning med 6 procentenheter sedan 2013.

Under de senaste 20 åren har 600 000 jobb skapats i nya företag, varav merparten är småföretag. Antalet nya jobb i stora företag blev drygt 200 000 under motsvarande tidsperiod, skriver Fria Företagare och Visma.