Säljande texter

Skriva sökoptimerade och säljande texter – så gör du

Pernilla Säfström

Uppdaterades: 24 februari, 2022
Publicerades: 25 februari, 2022

I den här guiden går vi igenom hur du med enkla metoder kan skriva säljande texter för webben.

Att kunna skriva sökoptimerade och säljande texter kan hjälpa dig att nå fram med ditt budskap till din målgrupp. Vad innebär då en säljande text? Det säljande texter har gemensamt är att de vänder sig till läsaren, de har en lockande rubrik och fångar sedan in läsaren snabbt redan i början av texten. Säljande texter innehåller även relevanta nyckelord och punktlistor och/eller faktarutor.

I den här guiden visar vi stegen till säljande texter:

 • Målgruppsanpassa dina texter.
 • Hur texter blir lästa på webben.
 • Läsbarhet och konsten att skriva kortfattat.
 • Hur du väcker läsarnas intresse.
 • Skriva bra rubriker och ingresser.
 • Metoder för att lyfta fram information.

Målgruppsanpassa dina texter

Vem som ska läsa den text du skriver är något du måste ha klart för dig innan du börjar. Gör en enklare målgruppsanalys, det vill säga ta reda på mer om målgruppens behov och önskemål eller gör lite omvärldsbevakning på liknande ställen.

Hur texter blir lästa på webben

För att en text på webben ska bli läst måste den vara tydlig, enkel och lätt att ta till sig. Huvudsaken är förstås att ha en tillräckligt intressant text som ger läsarna den information eller upplevelse de vill ha. Fångas läsarens intresse kan de börja läsa mer noggrant. Du har inte lång tid på dig att övertyga läsaren om att stanna kvar och läsa artikeln, om besökaren inte upptäcker något intressant inom tre-fyra sekunder är det för sent och besökaren letar sig vidare. Detta innebär att:

 • Det viktigaste innehållet måste framgå av de två första styckena.
 • Nyckelordet måste stå tidigt i rubriker, punkter i en lista och liknande.

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering eller SEO är en hel vetenskap som handlar om att få texter att hamna högt i sökmotorernas träffindex. Fundera först på vilka sökord som dina läsare kan tänkas använda och försök få med dem i rubriken. Använd dig sedan löpande av dina nyckelord i texten, men se upp för överanvändning som tvärtom kan få negativa konsekvenser då det straffas i googles ranking.

Verktyg för sökmotoroptimering

Det finns även olika verktyg som hjälper dig att sökoptimera texter eller att testa läsbarheten. Yoast är ett sådant verktyg, en tilläggsmodul till exempelvis WordPress. Om du använder dig av artiklar eller bloggar för att nå ut med ditt budskap kan det vara värt att investera i ett sådant verktyg.

Google har även en sökordsplanerare (Google Adwords Keyword Planner) där du kan testa dina rubrikord och få tips på människor oftast söker på.

Läsbarhet och konsten att skriva kortfattat

Textens läsbarhet handlar främst om att ha tillräckligt många övergångsord, men att undvika för många passiva meningar. Konsten att skriva kortfattat handlar inte om att skriva texter som är så korta som möjligt, utan snarare om att texten ska ”säga allt som behöver sägas med så få ord som möjligt för att göra det tydligt”. För att få säljande texter placerar du det viktigaste först och skriver så kortfattat du kan utan att tappa mening och tydlighet. Du kan förmodligen stryka mycket mer än du tror i dina texter. Utgå alltid från läsaren.

Hur du väcker läsarnas intresse

Bra rubriker och ingresser = a och o i säljande texter

Rubriken ska locka till klick och merläsning. En del av rubriken ska tydligt berätta vad texten handlar om och den andra delen ska ha en tydlig “Call to action”. Rubriken behöver inte berätta allt, utan får gärna skapa en “jag vill veta mer-känsla”. Rubriken ska också innehålla det sökord som texten främst handlar om.

Tips för bra rubriksättning

 1. Var kortfattad! En rubrik ska inte vara mer än 70 tecken lång för att hamna högt i sökmotorerna.
 2. Leverera! Det du påstår i rubriken måste hålla.
 3. Var hellre tydlig än rolig.
 4. Lägg in nyckelord i början.
 5. Använd siffror, gärna ojämna då de lockar mer.
 6. Igenkänning. Använd ord som läsaren känner igen och kan identifiera.
 7. Värdeord. Använd värdeladdade ord med viss måtta.

Ingressen ska i normalfallet vara tre meningar lång och berätta vad man kan förvänta sig av texten och varför man ska läsa den. Använd dig gärna av ”omvänd pyramid”, EN berättarteknik inom främst nyhetsjournalistik som innebär att det viktigaste berättas först och övrig information följer i fallande viktighetsordning.

Mellanrubriker är ett bra sätt att lyfta fram information. De är även väldigt viktiga för SEO och för att texten ska bli enkel att läsa.

Metoder för att lyfta fram information

Utöver bra rubriksättning och mellanrubriker kan du med fördel använda dig av:

 • punktlistor
 • citat
 • faktarutor
 • bilder
 • fetstil
 • nytt stycke vid ny tanke

Lycka till och glöm inte att sätta läsaren i centrum!

Mer lust att skriva?

Då rekommenderar vi vår gudie: Skriva en egen bok – här är checklistan du behöver!