Sänkta arbetsgivaravgifter under Corona

Sänkta arbetsgivaravgifter under Coronakrisen – så här fungerar det

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 30 april, 2020
Publicerades: 10 april, 2020
Foto av: AdobeStock

Under perioden 1 mars – 30 juni 2020 sänks arbetsgivaravgifter för svenska företag så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Det innebär i praktiken att den normala arbetsgivaravgiften på 31,42 procent minskar med 21,21 procent, eftersom ålderspensionsavgiften är 10,21 procent.

Sammanfattning av förslaget om sänka arbetsgivaravgifter och egenavgifter

  • Företaget kan få sänkta arbetsgivaravgifter med upp till 5 300 kronor per månad och anställd. Detta gäller löner upp till 25 000 kronor per månad.
  • Förslaget gäller för upp till 30 anställda (även om ditt företag har fler anställda).
  • Skattelättnaden gäller under fyra månader, från 1 mars till 30 juni 2020.
  • Arbetsgivaravgiften sänks men tas inte bort helt – ditt företag ska fortfarande betala ålderspensionsavgiften.
  • För att hjälpa Sveriges enskilda näringsidkare föreslås en motsvarande sänkning av egenavgifterna.

Vilka företag gäller sänkningen av arbetsgivaravgifter?

Sänkningen kommer att gälla för upp till 30 anställda i respektive företag, och endast på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. På den del som överstiger 25 000 kronor per månad betalas fulla arbetsgivaravgifter.

Nedsättningen gäller oavsett hur många anställda företaget har. Ett företag med exempelvis 500 anställda får alltså nedsättning för 30 anställda.

Det innebär att företag kan få skattelättnader med upp till 5 300 kronor per månad och anställd, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

Kan nedsättningen användas av alla bolagsformer?

Ja, det finns ingen begränsning så länge företaget eller organisationen är registrerad arbetsgivare. Även egenföretagare (enskild firma) kan använda nedsättningen på egenavgifterna.

Gäller nedsättningen ideella organisationer?

Ja, om organisationen är arbetsgivare och har anställda.

Kan företaget välja vilka anställda de gör nedsättningen för?

Vilka anställda som ska omfattas av nedsättningen är det upp till företaget (arbetsgivaren) själv att avgöra. Det innebär troligen att företag i första hand kommer att välja dem som har 25 000 kronor eller mer i ersättning per månad, för att få maximalt stöd.

Tips: Så överlever ditt företag Coronakrisen – lyssna på våra bästa tips i podden Business Hacks

Ställs det något krav på typ av anställning?

Nej, det finns inget krav på anställningens omfattning. Det innebär att såväl heltid, deltid som timanställning omfattas av nedsättningen.

Den som inte är anställd omfattas inte. Det innebär exempelvis att nedsättningen inte gäller för ersättningar till uppdragstagare, till exempel styrelseledamöter eller inhyrda konsulter.

Vad gäller för lön som överstiger 25 000 kronor i månaden?

Nedsättningen gäller lön eller annan ersättning upp till 25 000 kronor per månad och anställd. Om månadslönen för den anställde är högre än så ska arbetsgivaren betala hela arbetsgivaravgiften, och löneavgiften, på den del som överstiger 25 000 kronor.

När börjar sänkta arbetsgivaravgifter att gälla och hur länge?

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter och egenavgifter (enskild firma) är tillfällig. Den kommer enligt förslaget att gälla utbetalningar som görs under perioden 1 mars – 30 juni 2020.

Med andra ord kommer de att gälla för arbetsgivardeklarationerna för mars, april, maj och juni 2020.

Vi har redan lämnat arbetsgivardeklaration för mars, vad gör vi då?

Om du redan har lämnat arbetsgivardeklarationen för mars kommer du att behöva rätta den inlämnade deklarationen för att kunna få de lägre avgifterna.

Skatteverket uppmanar alla arbetsgivare att vänta med att lämna arbetsgivardeklarationerna till dess att reglerna har trätt i kraft, det vill säga den 6 april. Arbetsgivardeklarationen för mars ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april.

Kommer det gå att kombinera korttidsarbete med sänkta arbetsgivaravgifter?

Ja, den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna gäller alla arbetsgivare. Det innebär att även företag som erhållit statligt stöd för nystartsjobb, korttidsarbete eller andra stödåtgärder får ta del av nedsättningen.

Hur får mitt företag ta del av nedsättningen rent praktiskt?

I individuppgiften i arbetsgivardeklarationen sätts ett kryss i ruta 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”.

Genom krysset i ruta 062 på individuppgiften kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift på 10,21 procent.

Prata med din redovisningsbyrå så hjälper de dig med detta. Rapporteringen (som Driva Eget uppfattar den) tyder på att den “borttagna delen” av arbetsgivaravgiften inte behöver betalas in av arbetsgivaren, utan företaget registrerar att den inte ska betalas in (till skillnad från många andra förslag som sker retroaktivt).

Vad gäller för enskilda näringsidkare (enskilda firmor)?

För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Hur mycket sparar mitt företag på sänkta arbetsgivaravgifter?

Eftersom ålderspensionsavgiften på 10,21 procent inta dras bort blir sänkningen 21,21 procent (arbetsgivaravgiften är normalt 31,42 procent). Detta gäller alltså bara på lönesummor på upp till 25 000 kronor och för maximalt 30 anställda per företag.

Vi gör antagandet att ditt företag har fem anställda inklusive dig själv. Din lön är 35 000 kronor och lönen för samtliga anställda är 22 000 kronor.

Din lön: Företaget får bara sänkning på delen upp till 25 000 kronor. Det innebär att din arbetsgivaravgift sänks med 5 303 kronor (25 000 * 0,2121)

Dina anställdas lön: Företaget får sänkning på hela lönen föra alla fyra anställda på 22 000 kronor per person. Det innebär att arbetsgivaravgiften sänks med 4 666 kronor (22 000 * 0,2121) per anställd.

Så här hjälper Driva Eget dig att klara Corona-krisen – våra bästa guider och lösningar

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder i Coronakrisen

Läs: Nytt krispaket för företagare – lättare att få a-kassa och stöd under Coronakrisen

Läs: Vi förklarar regeringens första Coronapaket för företagare – här är allt du behöver veta 

Läs: Så räddar du ditt företag från Coronaviruset – 12 avgörande steg

Vilka företagare kan använda korttidspermittering? Så här fungerar det.