Magdalena Andersson akassa och coronaviruset

Nytt krispaket för företagare – lättare att få a-kassa och stöd under Coronakrisen

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 7 april, 2020
Publicerades: 31 mars, 2020
Foto av: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringens senaste förslag till stödpaket innebär att du bara behöver tre månader för att kvalificera dig för a-kassa. Om du går med nu kan du alltså få a-kassa redan till sommaren.

Dessutom högs beloppen för såväl grundförsäkringen som inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring. Maxtiden för stöd till start av näringsverksamhet föreslås också förlängas från sex till tolv månader.

Här går vi igenom alla nyheter

Stöd vi start av näringsverksamhet förlängs från sex till 12 månader

Maxtiden för stöd till start av näringsverksamhet föreslås förlängas från sex till tolv månader.

Läs mer: Så fungerar starta eget-bidraget – stöd vid start av näringsverksamhet

Fler företagare får rätt till arbetslöshetsersättning

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att utbrottet av coronaviruset har slagit hårt mot företag och inneburit att både arbetstagare och egenföretagare har förlorat sina anställningar eller uppdrag och därmed är i behov av arbetslöshetsersättning.

Regeringen planerar därför en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få rätt till arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna tillfälligt höjs. Detta innebär bland annat:

Tillfälligt förkortat medlemsvillkor till a-kassan, även för företagare

Dagens regler innebär att det krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa i tolv månader för att bli berättigad till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen föreslår nu att medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under tidsperioden mars till december 2020 räknas som fyra månader.

Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader. Den förkortade kvalifikationstiden föreslås gälla även för personer som redan har blivit medlemmar i en a-kassa innan utbrottet av coronaviruset, och som beviljas en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.

Tips! Få de senaste uppdateringarna om Corona för företagare + inspiration som får ditt företag att lyckas bättre. Gör som 10 000-tals företagare, följ Driva Eget på Facebook, Driva Eget på Instagram eller Driva Eget på LinkedIn (eller allihop!)

Tillfälliga lättnader i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor och möjlighet att sätta en lägsta nivå för grundbeloppet

Idag innebär arbetsvillkoret att man under tolv månader före arbetslöshetens inträde behöver ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader eller 480 timmar i sex sammanhängande månader och då minst 50 timmar per månad. Det innebär förenklat ”ungefär halvtidsarbete”, under ett halvårs tid.

Regeringen föreslår en temporär lättnad i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor. Förslaget innebär att man behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Ändringen gör det möjligt för fler personer som varit timanställda eller arbetat deltid att få ersättning.

Regeringen skriver: ”Arbetslöshetsersättning med grundförsäkring kan ges till den som uppfyller ett arbetsvillkor. Den som även uppfyller medlemsvillkoret kan få inkomstrelaterad ersättning.

Den som får ersättning med grundförsäkringen får i dag 365 kr per dag. Grundbeloppet höjs nu tillfälligt till 510 kronor per dag. För den som har arbetat deltid minskas beloppet proportionellt. En lättnad i arbetsvillkoret medför att ersättningen från grundförsäkringen kan bli mycket låg för den som inte har arbetat heltid. Därför införs nu en möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter om lägsta nivå för grundbeloppet.”

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder och hjälpa andra småföretagare att klara sig.

Tillfälligt höjt grundbelopp i grundförsäkringen

Regeringen avser att tillfälligt höja det högsta beloppet i grundförsäkringen från 365 till 510 kronor per dag. Det innebär en höjning till motsvarande 11 220 kronor per månad mot dagens 8 030 kronor.

Detta berör de arbetssökande som uppfyller arbetsvillkoret och grundvillkoren i försäkringen, men inte medlemsvillkoret. Detta berör också de arbetslösa som har det lägsta beloppet i den inkomstrelaterade försäkringen (vilket motsvarar det högsta beloppet i grundförsäkringen). Den höjda ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen omfattar även det aktivitetsstöd som lämnas till personer som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Höjningen är tillfällig och gäller för tiden mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Tips! Så överlever ditt företag Coronakrisen – lyssna på våra bästa tips i podden Business Hacks

Tillfälligt höjd ersättning i den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen avser att tillfälligt höja takbeloppet för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen från 910 till 1 200 kronor per dag. Detta innebär för den arbetssökande som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet, dvs. som har en månadsinkomst på 33 000 kronor, får en ersättning under de första 100 dagarna på ca 26 400 kr per månad till skillnad från dagens 20 020 kronor.

Detta innebär att den högsta möjliga dagpenningen i den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen höjs så att den som har en månadsinkomst på 33 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 dagarna. Den högsta dagpenningen uppgår därmed till 1 200 kronor för dag 1–100, varefter det sker en avtrappning till 760 kronor per dag.

Höjningen är tillfällig och gäller för tiden mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Vad menas med arbetsvillkor, medlemsvillkor, grundförsäkring och inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring?

Vad menas med Arbetsvillkor?

Arbetsvillkoret innebär att du under den senaste 12-månadersperioden (den så kallade ramtiden) måste ha förvärvsarbetat 6 kalendermånader med minst 80 timmars arbete i varje månad. Om du inte uppfyller detta, krävs det att du har arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av 6 kalendermånader. Minst 50 timmars arbete i varje månad krävs. Du kan uppfylla arbetsvillkoret genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag.

Vad menas med Medlemsvillkor?

Normal definition (nya regler under Corona, se nedan och ovan): Du måste ha varit medlem i en a-kassa under en sammanhängande tid av tolv månader och uppfylla ett arbetsvillkor inom medlemstiden för att ha rätt till inkomstbaserad ersättning. Om det finns avbrott i medlemskapet som understiger en kalendermånad och om det sammanlagda avbrottet inte är mer än åtta veckor räknas medlemskapet ändå som sammanhängande.

Vad menas med inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring?

Inkomstrelaterad försäkring är den frivilliga delen av arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningen kallas inkomstbaserad ersättning och betalas normalt ut till dig som har varit med i en a-kassa i minst 12 sammanhängande månader. Ersättningsnivån baseras på tidigare arbetade timmar och inkomst. 

Vad menas med Grundförsäkring?

Den andra delen av arbetslöshetsförsäkringen är den allmänna grundförsäkringen. Den finns till för dig som inte är med i en a-kassa eller inte uppfyller medlemsvillkoret. Medlemsvillkoret uppfyller du normalt om du har varit ansluten i a-kassan i minst 12 sammanhängande månader. Alla a-kassor betalar ut grundersättning och du ska ansöka om grundersättning hos den a-kassan som du är med i. 

De sex karensdagarna slopas tillfälligt

Karensdagar kallas de första dagarna då du är arbetslös men är utan ersättning från en a-kassa. Normalt måste du ha varit arbetslös i sammanlagt sex vardagar innan du kan få någon ersättning.

I rådande situation bedömer regeringen att det är angeläget att man kan få ta del av sin ersättning utan karens. Det föreslås därför att karensvillkoret tillfälligt avskaffas och inte ska gälla för ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tidsperioden 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021. Tack vare att karensdagarna slopas kan den disponibla inkomsten öka med flera tusen kronor under den första månaden som arbetslös.

Ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag

En företagare har enligt nuvarande ordning rätt till arbetslöshetsersättning först när verksamheten definitivt har upphört. Företagaren behöver således avyttra företaget (eller sin del av det), avregistrera F-skatt och så vidare för att få ta del av arbetslöshetsersättning. Det finns även en möjlighet att lägga företaget vilande. I dessa fall kan en företagare anses vara arbetslös om det inte vidtas några åtgärder i verksamheten, och därför ha rätt till a-kassa.

Om företagaren efter en tid med arbetslöshetsersättning efter att den varit vilande återupptar verksamheten behöver det enligt dagens regler gå minst fem år, innan ett nytt uppehåll kan göras. I annat fall behöver företagaren helt skilja sig från verksamheten för att kunna få rätt till arbetslöshetsersättning.

Med anledning av coronaviruset föreslår regeringen en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln. Regeringens förslag innebär att det vid prövning av rätten till ersättning ska bortses från de tillfällen då verksamheten lagts vilande under 2020. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden.

Så här hjälper Driva Eget dig att klara Corona-krisen – våra bästa guider och lösningar

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder i Coronakrisen

Läs: Vi förklarar regeringens första Coronapaket för företagare – här är allt du behöver veta 

Läs: Så räddar du ditt företag från Coronaviruset – 12 avgörande steg

Vilka företagare kan använda korttidspermittering? Så här fungerar det.