Korttidspermittering till 80 %

Vilka företagare kan använda korttidspermittering? Så här fungerar det.

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 7 april, 2020
Publicerades: 23 mars, 2020

Gäller korttidspermittering aktiebolag med ägare som enda anställd? I enskild firma? Gäller det för familjemedlemmar? Lär dig här.

I åtgärdspaketet införde regeringen ett nytt upplägg för korttidspermittering, som hjälper företag att minska personalkostnaderna utan att säga upp anställda. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Vad innebär det i praktiken för oss företagare?

Att en anställd kan gå ner till exempelvis 40 procents arbetstid, och samtidigt behålla cirka 90 procent av lönen. Samtidigt kan företaget minska sin lönekostnad för den anställde med ungefär hälften.

Vi sammanfattar:
– Dina anställda kan gå ner till som mest 40 procents arbetstid – och ändå behålla cirka 90 procent av lönen. 

– Företaget kan minska sin lönekostnad för medarbetaren med ungefär hälften.

– Staten betalar tre fjärdedelar av kostnaden för att personalen ska kunna gå ner i tid med till stor del bibehållen lön.

Om jag är företagare i ett aktiebolag där jag själv är ensam anställd. Kan jag korttidspermittera mig själv? Och hur fungerar det om jag har enskild firma?

Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på lagen om korttidsarbete som omfattar företag med anställda och täcker därmed inte egenföretagare utan anställda.

Detta gäller för anställda i enskild firma. Läs här!

Omfattas ägare som är anställd av det egna bolaget?

Alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser. Detta enligt Tillväxtverkets hemsida som uppdaterats 2020-03-23.

Som vi förstår det, gäller alltså följande:

  • Entreprenörer som driver enskild firma får inte korttidspermittera sig själva.
     
  • Entreprenörer som har eget aktiebolag där de själva är den enda anställda får korttidspermittera sig själva.

I ett aktiebolag, kan vi korttidspermittera anställda familjemedlemmar och släktingar?

Här är Tillväxtverkets besked 2020-03-24.

”Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer.

Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.”

Hur mycket kan mitt företag spara?

Vi saxar direkt från exemplet som regeringen ger på sin hemsida.
Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.

Den här uppställningen visar vad kostnaden blir för arbetsgivaren respektive staten vid olika minskningar av arbetstid och lön: 

När börjar de nya reglerna att gälla?

Den 7 april träder de nya reglerna i kraft, men tillämpas retroaktivt från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. Stöd kan beviljas för högst sex månader i följd med möjlighet att – inom en lagstadgad frist – ansöka om tre ytterligare månader.

Tips! Få de senaste uppdateringarna om Corona för företagare + inspiration som får ditt företag att lyckas bättre. Gör som 10 000-tals företagare, följ Driva Eget på Facebook, Driva Eget på Instagram eller Driva Eget på LinkedIn (eller allihop!)

Hur går jag tillväga rent praktiskt med ansökan?

Tillväxtverket ansvarar för att ta emot och bedöma ansökningarna (och har fått 20 miljoner konor extra av regeringen för att hantera detta). Möjligheten öppnas upp den 7 april, och då kommer företag att kunna ansöka retroaktivt från och med den 16 mars. 

Ansökan kommer att ske via tillvaxtverket.se. Processen består av flera steg, såsom godkännande och därefter beslut om preliminärt stöd. Den första stödmånaden i stödperioden får infalla senast 45 dagar efter godkännandet. I annat fall får stöd inte lämnas.Tillväxtverkets hemsida kommer snart mer detaljer kring hur du gör din ansökan.

Preliminärt stöd kan utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt och beviljat ansökan. Ansökningarna kommer att handläggas skyndsamt.

Efter beviljat preliminärt stöd är arbetsgivaren skyldig att med jämna mellanrum (i enlighet med vad som anges i lagen om korttidsarbete) göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd.

Vilka anställda kan omfattas av stödet?

  • Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast anställda som var avlönade 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.
  • Stödet gäller för de anställda som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.
  • Anställda som tillhör arbetsgivarens familj är ej stödberättigade. Som familj räknas barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll.

Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete som omfattar företag med anställda och täcker därmed inte egenföretagare utan anställda. Dock är Tillväxtverket fortfarande otydliga med vad definitionen av ”Egenföretagare” är.

Företagare med enskild firma omfattas alltså inte. Frågan är om företagare som är enda anställda i ett eget aktiebolag omfattas? Vi undersöker saken löpande.

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder och hjälpa andra småföretagare att klara sig.

Har jag rätt att använda stödet och vad är det för krav som måste uppfyllas?

Det viktigaste kravet är att företaget inte skulle ha kunnat förutse eller planerat för händelsen. Som vi uppfattar kommunikationen från ansvariga är Coronaviruset en sådan händelse och att alla företag som behöver det ska få möjlighet att utnyttja detta.

Du måste också ha med dig dina anställda, till exempel genom kollektivavtal. Om det inte finns kollektivavtal, måste minst 70 % av personalen gå med på att gå ned i tid. Detta behöver du ha skriftliga avtal på. Vårt tips: se till att få med dina anställda på detta så snart du har möjlighet, även om du inte behöver göra åtgärden just nu.

Kan detta kombineras med andra typer av stöd?

Generellt påverkar stödet för korttidsarbete inte möjligheter till andra typer av stöd.

Tips! Så överlever ditt företag Coronakrisen – lyssna på våra bästa tips i podden Business Hacks

Finns det något lönetak för korttidsarbete?

Ersättningen gäller löner upp till 44 000 kronor i månaden. För inkomsttagare med en högre lön kommer inkomsten att räknas på 44 000 kronor.

Hur länge kan ett företag få stöd?

En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Det finns efter denna period en karenstid på 24 månader från tidpunkten från Tillväxtverkets godkännande av stöd. Dessutom kan den sammanlagda tiden för stöd inte överstiga 24 kalendermånader under en period om 36 kalendermånader.

Är deltagande frivilligt för medarbetarna?

Delvis. Är det reglerat i kollektivavtal så gäller det. Annars krävs godkännande i avtal med respektive medarbetare.

Kan man få stöd för varslad eller uppsagd personal?

Ja. Man kan enligt ordinarie lagstiftning få stöd enbart för varslad personal, men under undantagsperioden 2020 även för uppsagd personal. 

Kan man ha olika procentnivåer av korttidsarbete för olika medarbetare? 

Reglerna är olika beroende på om man har ett kollektivavtal eller inte.

Har man ett centralt kollektivavtal så regleras tillämpningen av kort-tidsarbete och vilka arbetstagare som ska omfattas av detta i ett lokalt avtal. Vilka arbetstagare som omfattas och i vilken grad arbetstid och lön minskas regleras i detta lokala avtal. Det kan alltså vara olika mellan olika grupper.

Har man inte ett kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna inom driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Får man ersättning för tjänstepension, sociala avgifter, semesterersättning eller andra lönekostnadspåslag?

Nej, stödet är endast för kontant lön.

Kan man säga upp personal som är tillsvidareanställd, samtidigt som andra delar av arbetskraften omfattas av korttidsarbete?

Ja, det är fullt möjligt. Ordinarie turordningsregler ska följas.

Finns det ett tak på maximala antalet medarbetare som en arbetsgivare kan få stöd för?

Nej, det finns inget tak.

Så här hjälper vi dig att klara Corona-krisen – våra bästa guider och lösningar

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder i Coronakrisen

Läs: Vi förklarar regeringens Coronapaket för företagare – här är allt du behöver veta 

Läs: Så räddar du ditt företag från Coronaviruset – 12 avgörande steg

Få politikerna att förstå: Berätta för politikerna hur ditt företag påverkas av Corona-viruset, och vad du tycker ”att staten borde göra” i den här Facebook-tråden