Är alla bankkonton säkra?

Anders Andersson

Publicerades: 3 februari, 2009

När jag läser bankernas erbjudande om fasta ränteplaceringar står det att den omfattas av den statliga insättningsgarantin. När jag läser på Riksgäldens hemsida står det att fasta ränteplaceringar inte omfattas av garantin. Vad gäller egentligen?

Innan regeringen förbättrade insättargarantin var den garantin 250 000 kr och gällde bara konton där man när som helst kunde ta ut pengarna. För vissa fasträntekonton gällde alltså inte garantin.

Men när regeringen höjde gränsen till 500 000 kr beslöt man samtidigt att garantin skulle omfatta alla typer av bankonton. Efter det har staten kommit med ett nytt garantiprogram som i princip garanterar allt i bankerna.

Du kan alltså vara helt lugn. Alla bankkontopengar i svenska banker och utländska banker med kontor i Sverige är säkra. Det finns ingen risk att någon svensk bank går i konkurs, trots finanskrisen.