Är strukturerade produkter bra?

Anders Andersson

Publicerades: 9 september, 2012

Jag blir då och då kontaktad av ekonomiska rådgivare, som har olika idéer om hur jag ska investera företagets pengar. Den senaste tiden har allt fler rekommenderat ”strukturerade produkter”, som tydligen ska gå upp när börsen går upp, men inte kan förlora något värde. Det låter för bra för att vara sant. Därför undrar jag vilka risker som kan finnas med att använda strukturerade produkter.

Precis som du antyder finns det både plus och minus med dessa. Den vanligaste formen är aktieindexobligationer, som i princip fungerarar så här:

• Du satsar 110 000 kr på ett visst aktieindex under ett visst antal år, 100 000 kr i nominellt belopp med 10 procent i överkurs.
• Om detta index stiger under löptiden kan du få en mycket bra avkastning. Om index sjunker har du en garanti att du får tillbaka det nominella beloppet, och alltså inte förlora mer än 10 000 kr och det courtage du betalat.

Risken är alltså mindre än för aktier och aktiefonder. Men avgifterna är höga, och vissa strukturerade produkter har krångliga villkor som är svåra att förstå.

I stället för att ge ränta köper utgivaren derivat som följer index eller aktiekorgar. Nu när räntan är låg blir det inte mycket pengar för sådana derivat. Detta är en anledning till att strukturerade produkter nu inte är så populära. Ändå kan en del vara intressanta att ha i en portfölj där riskerna ska spridas väl.