Får jag ta ut utdelning?

Kristina Boström

Publicerades: 11 juli, 2016

Får man ta ut aktieutdelning om man inte har tagit ut lön 2015? Företaget betalar lön till anställda med cirka 40 miljoner kronor för 2015.

Det finns inget krav på att man ska ta ut lön för att få aktieutdelning i ett eget bolag. Du kan ta ut ett schablonbelopp på 156 475 kronor för 2015. Vill du ta ut mer än så beskattas överskjutande del som inkomst. Men detta förutsätter att det är ett fåmansbolag och att du själv äger 100 procent av aktierna. Om du hade tagit ut lön själv (och tillräckligt mycket lön!) hade du i stället kunnat räkna utdelningen utifrån den så kallade lönesummeregeln.