Får jag vara delägare i en skogsfastighet?

Fredrik Rosén

Publicerades: 5 mars, 2014

Jag är halvtidspensionär och min far börjar komma till åren. Nu undrar han om jag och min bror vill ta över en skogsfastighet. Jag kommer inte att jobba i skogen, det gör ett skogsbolag eller i enstaka fall min bror. Men om vi gör en avverkning – kan jag i sådana fall ta del av eventuell vinst?

Jag uppfattar det som att du är ”rädd” för att mista din sjukersättning (om det nu är det du har). Det finns – beroende på när Försäkringskassan fattat sitt beslut om sjukersättning – olika regler för ersättningen och hur mycket man tillåts arbeta utan att mista den. Man bör därför säkerställa vilka regler som gäller i detta fall.

Av din fråga kan man dra slutsatsen att ägandet blir passivt och inkomster från fastigheten betraktas som passiv inkomst från näringsverksamhet. Sådan inkomst är egentligen en kapitalinkomst och alltså ingen inkomst som man får för att man arbetat. Man borde därför kunna hävda att arbetsförmågan, och sjukersättningen, inte påverkas av endast ett passivt innehav av skogsfastighet.

Men eftersom Försäkringskassans bedömningar inte alltid är lätta att förutse bör du kontakta dem och säkerställa att de gör samma bedömning.

Fredrik Rosén, skattejurist