Hur gör pensionärer med överskottet ?

Anders Andersson

Publicerades: 18 juni, 2010

Jag driver ett mindre bolag, som har överskott på några hundra tusen kronor. Jag är pensionär och har alltså passerat 65-årsgränsen. Hur hanterar jag bäst överskottet i bolaget?

Du ska absolut inte sälja bolaget. Behåll det så länge det finns pengar i bolaget, och vara glad över att man från och med det år man fyller 66 år kan använda sig av två fördelaktiga regler:

* De sociala avgifterna på löneuttag är bara 10,21 procent.

* Jobbskatteavdraget är extra fördelaktigt. Det är 20 procent av den del av arbetsinkomsten som ligger under 100 000 kr. Skatten på lön är därmed längre än på pension.

Enligt dagens regler är det alltså mycket fördelaktigt att försöka ta ut upp till 100 000 kr per år i lön från bolaget.

Om pengarna räcker kan man dessutom ta ut utdelning år för år. Skatten på denna är 20 procent, men eftersom den först belastas med bolagsskatt blir det totala skatteuttaget 41 procent.