Hur hyr jag ut mig själv?

Samuel Karlsson

Publicerades: 23 mars, 2017

Jag funderar på att hyra ut mig själv som kanslist till idrottsföreningar och undrar lite hur jag kan gå tillväga och vad jag måste tänka på?

 

Du bör börja med att registrera någon typ av firma –enskild firma, handels- eller aktiebolag. För att du skatterättsligt sedan ska anses utföra en näringsverksamhet och inte vara anställd hos föreningarna måste du uppfylla kraven på yrkesmässig och självständig förvärvsverksamhet.

Det är parternas gemensamma vilja som i huvudsak avgör om uppdraget bedrivs självständigt. Viktiga kriterier för att bedömas som självständig är att du själv bestämmer hur du löser uppdraget, att du har rätt att anta andra uppdrag parallellt samt att du har rätt att avböja ytterligare uppdrag från din uppdragsgivare. Uppgifterna du utför bör också vara specifika och avgränsande.

/Helena Robertsson,
skatteexpert på EY