Hur investerar vi förskottet?

Anders Andersson

Publicerades: 3 februari, 2009

Vi är ett litet företag som helt plötsligt har fått mycket pengar att investera. Inom kort kommer vi nämligen att få ett förskott på cirka tre miljoner kronor för ett arbete som ska utföras och vara klart om ungefär ett år. Med tanke på hur oroligt allt är just nu på finansmarknaden vet vi inte hur vi vågar investera de pengarna. Det är ju pengar som firman behöver framöver och som vi inte kan riskera att förlora. Vad är bästa och säkrast?

Även när det inte är finanskris rekommenderar jag ränteplaceringar  för så här korta placeringar. Det naturliga är då ett bankkonto, där du förhandlar dig till en bra ränta.

Med tanke på att marknadsräntan ser ut att vara på väg ner kan en lång ränteplacering vara en möjlighet, eftersom kursen på sådana stiger när marknadsräntan sjunker. För så här mycket pengar kan en statsobligation eller en bostadsobligation vara ett bra alternativ, trots att man tagit hänsyn till en förväntad räntesänkning när dagens kurs sätts.