Hur köper jag bäst bolaget?

Peter Nilsson

Publicerades: 6 februari, 2013

Jag har i dag enskild firma. Jag har nu fått möjligheten att köpa upp ett aktiebolag i samma bransch när den nuvarande ägaren ska gå i pension. Detta är en jättemöjlighet för mig. Men nu undrar jag vad jag ska göra med min enskilda firma. Ska jag lägga ner den eller kan bolaget på något sätt köpa den av mig? Jag har såväl en kundstock som inventarier och lager. Vad är bäst?

Reglerna för denna typ av affärer är mycket komplicerade. Men visst kan bolaget köpa tillgångarna (inklusive goodwill i form av kundstock med mera) och betala en ersättning som motsvarar marknadsvärdet. Att beräkna marknadsvärdet för den enskilda firman är dock inte det lättaste.
Det finns dessutom olika situationer där det kan vara aktuellt att överlåta tillgångarna för ett högre pris än det bokförda/skattemässiga värdet, beroende på hur dina inkomster ser ut i övrigt. Även att överlåta tillgångarna till ett underpris är möjligt och kan vara ett alternativ i vissa lägen.
Men hur affären ska gå till måste bedömas från fall till fall och du bör ta hjälp av ett proffs i form av en revisor, en redovisningskonsult eller liknande.